Perfekt TV-ut med ATI Radeon - Lödning

Nedanstående koppling kommer ursprungligen från http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/. Jag har som jag nämnde på första sidan förenklat och förbättrat denna, vilket kan ses på kopplingen nedan.  


Motståndet på 470 Ohm som sitter i serie med sync-signalen är till för att sänka spänningen som datorn skickar ut (5V) till en mer tv-vänlig sådan. Utan detta kan man råka ut för störningar på sina vanliga tv-kanaler om man har datorn igång samtidigt. De två kondensatorerna på 100nF (=0,1uF) sitter där för att filtrera bort störningar från datorn. Kopplingen mellan 100 Ohms-motståndet och pinne 8 i scarten krävs av vissa tv-apparater för att vanlig tv-tittning ska fungera, datorbilden kan annars läggas "ovanpå" tv-bilden. Detta gäller förstås inte de som har digital-tv.
Den grå ledaren är skärmningskabeln som skall lödas på vardera metallhölje. Denna måste vara kopplad eftersom blanking-spänningen använder denna jord som referens. Får man inte tag i någon skärmad nätverkskabel får man löda ihop höljena med en av de röd- grön- eller blåvita jordledarna.

Vill du även skicka stereoljud från datorn till tv:n genom samma kabel så fungerar det utmärkt. Löd då istället efter detta lödschema. Det enda ytterligare du behöver är en 3.5 mm:s stereoplugg med ca 20-30 cm extra sladd för koppling till datorns ljudkort. Har du bara en oskärmad nätverkskabel kan du tyvärr inte göra detta.

Ett alternativt kopplingsschema skapat av Bengt Sjöström (alias Pucco) kan du ladda hem här. Hans koppling är dock lite mer komplicerad och inte lika "lättläst". Efter hand har mitt schema blivit så gott som identiskt som Puccos, och därmed lite mer svårlött. Det behövdes dock på grund av vissa problem hos en del tv-apparater.

 

Vilka komponenter behövs?

Köpes på Elfa:

Ordernummer Antal   Artikel  Pris inkl moms
44-070-29 1 HDD-Sub hane löd 15-pol 31:-
42-081-12  1 Scart-kontakt för lödning, förgylld 43:-
60-103-75 1 Motstånd 100 Ohm 5% 1/4W  3:-
60-104-58 1 Motstånd 470 Ohm 5% 1/4W 3:-
65-716-73 2 Kondensator 0,1uF (=100nF) 4:-
44-093-55 1 Kåpa m skruvlås 9-pol svart 14:-
25-50x-xx   Skärmat kablage kat 5E (cat5E), S-FTP X:-

Ytterligare saker som behövs

 • Tunn krympslang, 2 mm innerdiameter. Krympslang behövs inte om du är van vid att löda eftersom ledarnas isolering räcker gott.
 • Lödpenna
 • Lödtenn
 • Avbitartång
 • Kabelskalare, sax eller kniv.
 • Eltejp (vilken tejp som helst går bra, svart eltejp ser bara snyggare ut)
 • Skruvstäd eller liknande där du kan spänna fast kontakterna under lödning.

Om du känner dig lite osäker på lödning kan det vara idé att köpa två HDD-Sub:ar (VGA-kontakter), risken att man misslyckas är ganska stor p.g.a. kontaktens kompakthet. Förstör du den ena har du då en till att göra rätt på. Darriga händer rekommenderas inte!

 

Själva lödningen

Skriv ut lödschemat på en skrivare, om du inte tänkt sitta vid datorn och löda förstås. En färgskrivare rekommenderas eftersom du då direkt kan se vilken ledare som ska lödas till vilken pinne. Schemat visar hur kontakterna ser ut från lödsidan.

VGA-kontakten:

 1. Börja med VGA-kontakten. Du måste löda mittenradens ledare först eftersom du framöver har svårt att komma åt dessa pinnar. Se till att du har pappret med kopplingsschemat rättvänt så att du inte löder fel. (Vad som är rättvänt beror förstås på hur du vänt kontakten.) Ledarna behöver skalas 2-3 mm innan lödning. Trä på krympslang på varje ledare om du inte känner dig säker på lödning, så är risken mindre för att du kortsluter något. Är man stadig på handen och har en tunn lödkolv klarar man sig utan. Om man värmer lite på den skalade ledaren innan lödning så kryper isoleringsplasten upp, vilket gör att man kan trimma längden så att den passar exakt i kontaktens pinnar.
 2. Vänd VGA-kontakten och lödschemat så att urgröpningarna på mittenradens pinnar är vända mot dig. Löd fast den rödstreckade och den grönstreckade ledaren på sina respektive platser.
 3. Löd fast 100nF-kondensatorns ena ben på pinne 8 och det andra på pinne 9.
 4. Vira den blåstreckade ledaren runt ena benet på kondensatorn, som sitter i pinne 8, och löd fast den.
 5. Vira den brunstreckade ledaren runt det andra benet på kondensatorn, som sitter i pinne 9, och löd fast den.
 6. Röd, grön och blå ledare löds fast på respektive pinne 1, 2 och 3.
 7. Löd fast den bruna ledaren (syncen) på pinne 13.
 8. Trä några cm krympslang (eller tejpa efteråt) på skärmningsledaren (eller den ihoptvinnade skärmningsflätan om du har en SFTP-kabel) och löd fast den på VGA-kontaktens hölje.
 9. Skruva fast dragavlastningen och knäpp ihop kontakten efter att du kontrollerat att alla ledare sitter på rätt plats och inte vidrör varandra eller någon annan pinne. Använd vid behov el-tejp för att isolera.

Scart-kontakten:

 1. Trä på scart-kontaktens "plastmutter" på TP-kabeln. Glöm inte detta, och vänd den åt rätt håll! Det är inte roligt att behöva löda om kontakten för att man glömt att göra det. Tejp kan vara lösningen om man skulle glömma, men det blir varken lika hållbart eller lika snyggt.
 2. Brygga ihop pinne 13 och 17 med en trådstump samtidigt som du löder dit ena benet av 100nF-kondensatorn i pinne 17.
 3. Löd fast de röd- grön- och blåstreckade ledarna på sina respektive pinnar, 13, 9 och 5.
 4. Löd fast blå, röd och grön ledare på respektive pinne (se schemat).
 5. Vänd nu på kontakten. På pinne 20 löder du fast den bruna ledaren via 470 Ohms-motståndet. Isolera motståndens yttre ände med hjälp av tejp eller krympslang.
 6. I pinne 16 löder du fast 100 Ohms-motståndet och andra benet av 100nF-kondensatorn.
 7. Löd fast en 4-5 cm lång ledare mellan pinne 8 och 100 Ohms-motståndet så som bilden visar.
 8. Löd fast den brunstreckade ledaren i 100 Ohms-motståndet.
 9. Skärmningen löder du nu fast i metallblecket på kontakten. Det brukar finnas ett hål i blecket där man kan fästa skärmningstråden. Här är det extra viktigt att den nakna ledaren isoleras. Det kan vara lite svårt att få lödtennet att fästa på blecket, men se till att få god kontakt. Oftast kläms skärmningsledaren fast automatiskt när man trär på blecket på kontakten.
 10. Tejpa några varv på TP-kabeln så att dragavlastningen har något att klämma åt. Kontrollera igen så att alla ledare sitter på rätt ställe och knäpp ihop scart-kontaktens hölje. Skruva fast "muttern". Kabeln är klar för inkoppling!

 

Gå vidare till: Inställningar i Windows.