kth-logo  

School of Computer Science
and Communication


profile   Teaching   research   projects   publications

 

Publications

 

 

Monograph

Tre romantiska berättelser. Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater, Diss. Stockholms universitet (Stockholm: Symposion, 1999)

 

Articles in journals (selection)

"Unwelcome Welcome - Being 'at Home' in an Age of Global Migration", Law Text Culture, Vol. 17 (2013), pp. 44-84

"Factoring out Justice. Imaginaries of Community, Law, and the Political in Ambrogio Lorenzetti and Niccolo Machiavelli", Lychnos 2013, pp. 35-73

"A Modern Trial. A Study of the Use of Video-Recorded Testimonies in the Swedish Court of Appeal", Studies in Law, Politics, and Society, Vol. 61 (2013), pp. 81-135

"Before the Temple of Justice: Reading Roman Law Reading", Law and Humanities, Vol. 5, No. 1 (2011), pp. 23-39

"Mapping the Law of Stockholm", Polemos, Vol. 5, No. 1 (2011), pp. 61-84

"Pirates, Partisans, and Politico-Juridical Space", Law & Literature, Vol. 23, Issue 2 (2011), pp. 262-281. An earlier and shorter version (in Swedish) published as "Pirater, partisaner och ekollon", in Efter The Pirate Bay, ed. J. Andersson & P. Snickars (Stockholm, Kungliga biblioteket, 2010), pp. 153-172

”Put a Tiger in Your Text. Metalepsis and Media Discourse”, Nordicom Review, Vol. 31, No. 1 (2010), pp. 103-114; shorter version published in Carriages and Computers. Aesthetic Technologies in Literature from the 18th to the 21st Century, eds. G. Foss & Y. Jacobsen (Trondheim, Tapir, 2009), pp. 143-156

"Emotional tropes in the courtroom. On representation of affect and emotion in legal court proceedings", Nordic Theatre Studies 21 (2009), pp. 129-152; also published in Law and Humanities, Vol. 3, No. 2 (2009), pp. 175-205 

“Ta hand om er – ta hand om mig”, Divan 2008:3-4, pp. 16-39

"Unforgotten, Unforgiven. On the Representation of Pain and Suffering in Marguerite Duras’ La Douleur", Polemos, Vol. 2, No. 2 (2008), pp. 101-114

“Rätt och retorik i Euripides Hekabe”, Rhetorica Scandinavica 39 (2006), pp. 34-52

“On the Open and Closed Space of Public Discourse”, Nordicom Review, Vol. 27, No. 2 (2006), pp. 35-52

”Om rätt och litteratur”, JFT. Tidskrift för juridiska föreningen i Finland 2005:6, pp. 693-703

”Berättelsens rätt. En läsning av Marguerite Duras Le Ravissement de Lol V. Stein”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004:3-4, pp. 118-136

”’All makt utgår från folket.’ Retoriska strategier för legitimering i rätt och litteratur”, Retfaerd, 104 (2004), pp. 22-45

”Rätt och litteratur. Introduktion”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003:3, pp. 3-15

”Franz Kafka framför lagen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003:3, pp. 57-8

”Moderna medier hos Eyvind Johnson – manipulation och mänsklig gemenskap”, Tvärsnitt, 2002:4, pp. 28-39

“På tröskeln till en romantisk berättelse. Musik och komposition hos Eyvind Johnson”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1997:1, pp. 3-25

“’Om verkligheten i en roman.’ Eyvind Johnson och den självbiografiska romanen”, Edda 1996:3, pp. 276-289

“En ofullbordad omvändelse: läsning, identifikation och bekännelse i Simone de Beauvoirs La Femme rompue”, Fenix 1994/95:2 (årg. 11), pp. 102-135

“Nattens anatomi”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1988:1, pp. 44-62

“Den sicilianska månen”, Filmhäftet 1985:1 (nr 49), pp. 57-61 (correction in Filmhäftet 1986:2 (nr 53), p. 3)

 

Chapters in books (selection)

"The Menace of Venice. Reading and Performing the Law in/of The Merchant of Venice”, in Legal Stagings (Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2012), pp. 133-160

"Cartography of Law. Situating the spaces and places of law in Strasbourg", in Liber Amicorum Ditlev Tamm - Law, History and Culture (Copenhagen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011), pp. 477-492

"Från boksida till Facebook", in Författaren i den digitala tidsåldern (Stockholm, 2009), pp. 91-126

“Achilles' foot and the Law: Legal Space(s), Striated and Smooth”, in Practising Equity, Addressing Law: Equity in Law and Literature, ed. D. Carpi (Heidelberg, Winter, 2008), pp. 119-140

”Mediemelodram. En mediehistorisk läsning av Max Ernsts collageromaner”, in Berättande i olika medier, ed. L. Dahlberg & P. Snickars (Stockholm, Statens ljud- och bildarkiv, 2008), pp. 117-155

”Fiktion och autofiktion i Marguerite Duras berättelse ’La douleur’”, in Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell (Stockholm, Aiolos, 2008), pp. 190-207

”Images of European Injustice. A Reading of Eyvind Johnson’s Drömmar om rosor och eld”, in Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute, Wiener Studien zur Skandinavistik, Bd 15, Hg. S. H. Rossel et al. (Wien, Verlag Praesens 2006), pp. 220-230

”Legal Fictions in Contemporary Law”, in Fact and Fiction in Narrative, ed. L.-Å. Skalin (Örebro, Örebro universitet, 2005), pp. 179-210

“Mediala mosaiker. Modernistiskt collage och nya medier”, in Litteratur og visuell kultur, ed. D. Kristjánsdóttir (Reykjavík, University of Iceland, 2005), pp. 285-296

“Berättare och intrig i modernistiska romaner. André Bretons roman Nadja och Louis Aragons Le Paysan de Paris”, in Berättaren. En gäckande röst i texten, red. L.-Å. Skalin, Örebro Studies in Literary History and Criticism 3 (Örebro, Örebro universitet, 2003), pp. 257-275

“Om begreppet intertextualitet”, in Enkidu, ed. L. Dahlberg (Flemingsberg, Södertörns högskola, 1998), pp. 44-54

 

Edited books and special issues of journals (selection)

(with Isabelle Letellier) Gardens of Justice, special issue of Polemos, Vol. 8, No. 2 (2014)

Visualising Law and Authority. Essays on Legal Aesthetics (Berlin, De Gruyter, 2012)

(with Hans Ruin) Fenomenologi, teknik, medialitet (Stockholm, Södertörns högskola, 2011)

(with Pelle Snickars) Berättande i olika medier (Stockholm, Statens ljud- och bildarkiv, 2008)

Rätt och litteratur, special issue on Law and Literature of JFT. Tidskrift för juridiska föreningen i Finland 2005:6

Rätt och litteratur, special issue of Tidskrift för litteraturvetenskap 2003:3

 

Interviews

“Vad vill litteraturvetenskapen?” (interview with Ebba Witt-Brattström), Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:1, pp. 85-93

“Den kulturella identitetens kris” (interview with Michael Holquist), Tidskrift för litteraturvetenskap 1992:4, pp. 65-74

“Kvinnoperspektiv” (interview with Linda Nochlin), Kvinnovetenskaplig tidskrift 1992:1, pp. 54-57

 

Review articles

Review of Law and the Humanities. An Introduction, ed. A. Sarat, M.
Anderson & C. Frank (2010), Lychnos 2012, pp. 276-278

Review of Law and the Stranger. ed. A. Sarat, L. Douglas & M. Merrill
Umphrey (2010), Samlaren 2012 (årg. 133), pp. 444-446

Review of E. Löfgren, Rätt och rum. Tingshus som föreställning, byggnad och rum i förvandling 1734-1970 (2011), Lychnos 2011, pp. 303-305

Review of B. Markussen, Rettshistorier (2008), Tidskrift för litteraturvetenskap 2010:3-4, pp. 196-199

Review of J. Gulddal, Litterære pasregimer. Bevægelsekontrol og identifikation i europæisk litteratur 1725-1875 (2008), Samlaren 2009 (årg. 130), pp. 301-304

Review of P. Goodrich, The Laws of Love. A Brief Historical and Practical Manual  (2006); K. Dolin, A Critical Introduction to Law and Literature (2007); & Imaginer la loi. Le droit dans la littérature, ed. A. Garapon & D. Salas (2008), Samlaren 2008 (årg. 129), pp. 487-495

"Moderna medier kortsluter minnet", review of B. Stiegler, La Télécratie contre la démocratie. Lettre ouverte aux représentants politiques (2006), Tidskriften Axess Nr 3, April 2008, pp. 62-63

Review of Narratology Beyond Literary Criticism, ed. J. C. Meister (2005); & M.-L. Ryan, Avatars of Story (2006), Samlaren 2007 (årg. 128), pp. 417-426

“Inbördeskrig eller konfliktlösning”, review of N. Loraux, La Tragédie d Athènes (2005), Divan 2007:1-2, pp. 114-118

“Teknikhunger ger kultursvält”, review of M. Poster, Information Please. Culture and Politics in the Age of Digital Machines (2006), Tidskriften Axess Nr 5, juni 2007, pp. 41-42

Review of Literature and Law, ed. M. Meyer (2004); & J. Derrida, Lagens kraft, trans. F. Spindler (2005), Samlaren 2006 (årg. 127), pp. 599-608

Review of Narrative Across Media. The Languages of Storytelling, ed. M-L. Ryan (2004); & M. Zimm, Losing the Plot. Architecture and Narrativity in Fin-de-siecle Media Cultures (2005), Tidskrift för litteraturvetenskap 2006:2, pp. 94-104

Review of American Exceptionalism and Human Rights, ed. M. Ignatieff (2005), JFT. Tidskrift för juridiska föreningen i Finland 2006:3, pp. 319-323

Review of G. Genette, Métalepse (2004); & Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, ed. J. Pier & J.-M. Schaeffer (2005), Samlaren 2005 (årg. 126), pp. 412-418

“Lagen och det omedvetna”, review of S. Felman, The Juridical Unconscious (2002), Divan 2004:1-2, pp. 95-98

Review of Y. Gislén, Rum för handling (2003), Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004:2, pp. 147-152

Review of F. Kittler, Maskinskrifter (2003), Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004:1, pp. 152-156

Review of N. J. Lowe, The Classical Plot and the Invention of Western Narrative (2000), Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002:2, pp. 96-101

“Den estetiska relationen”, review of G. Genette, L'Œuvre de l’art II. La Relation esthétique (1997); & G. Dickie, Introduction to Aesthetics (1997), Res Publica 53 (2001), pp. 133-140

Review of L. Rainey, Institutions of Modernism (1998), Tidskrift för litteraturvetenskap 1999:3-4, pp. 159-163

“Joyce med Lacan”, review of R. Rasmussen, Slut. Begynd! En psykonarrativ laesning av James Joyces Ulysses (1996), Divan 1999:1-2, pp. 88-91

“Ordningen återställd? Gérard Genette och konstverkets ontologi”, review of G. Genette, L'Œuvre de l'art I. Immanence et Transcendance (1994), Res Publica 32/33 (1996), pp. 322-325

Review of Autofictions & Cie, ed. S. Doubrovski, J. Lecarme & Ph. Lejeune (1993), Tidskrift för litteraturvetenskap 1994:3-4, pp. 146-148

“Stil och obegriplighet”, review of Metriken som tolkningshjälp, ed. E. Dahl & E. Lilja; & Obegripligheten, ed. H. Engdahl et al. (1992), Tidskrift för litteraturvetenskap 1994:1, pp. 80-90

Review of S. Felman, What Does a Woman Want? (1993), Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:4, pp. 76-79

Review of E. A. Levenston, The Stuff of Literature (1992); & Groupe my, Traité du signe visuel (1992), Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:2-3, pp. 194-199

Review of P. Wallroth, Eländets triumfator (1992), Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:1, pp. 67-69

Review of Självbiografi, kultur, liv, ed. Ch. Tigerstedt et al. (1992); Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989, ed. E. Haettner et al. (1991); G. Gusdorf, Les Écritures du moi – Lignes de vie 1 (1991); ditto, Auto-bio-graphie – Lignes de vie 2 (1991); & F. A. Nussbaum, The Autobiographical Subject (1990), Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:1, pp. 70-78

 

Translations (selection)

Bernard Stiegler, "Återerinring och minnesstöd" ["Anamnèse et hypomnèse"], in Fenomenologi, teknik, medialitet, eds. L. Dahlberg & H. Ruin (Södertörns högskola, 2011), pp. 231-255

(with Florence Fröhlig) Michel Foucault, "Vad är kritik?" ["Qu'est-ce que la critique?" (1978)], Fronesis 36-37 (2011), pp. 127-152

Christine Poggi, "Den futuristiska bullermaskinen" ["The Futurist Noise Machine"], OEI 46-47 (2010), pp. 239-251

(with Arthur Lewis) Cathy Caruth, "Lögn och historia" ["Lying and History], Glänta 2008:4, pp. 121-130; also published in Eurozine (2009)

Luc Boltanski & Ève Chiapello, ”Kapitalismens nya anda” [Le Nouvel esprit du capitalisme (1999), excerpts], Fronesis 24 (2007), pp. 87-112

(with Jakob Kihlgård) Michel Foucault, ”Biopolitikens födelse” [Naissance de la biopolitique (1978), excerpts], Fronesis 22-23 (2006), pp. 61-81

Ian Ward, ”Etiken i rätten och litteraturen. Tillbakablick och framåtblick” [”The Ethics of Law and Literature: Retrospective and Prospective”], Retfaerd, 104 nr. 1 (2004), pp. 4-13

Northrop Frye, “Litteraturhistoria” [“Literary History” (1981)], Enkidu, ed. L. Dahlberg (Flemingsberg, Södertörns högskola, 1998), pp. 40-43

Suzana Milevska, “Bristfälliga och fulländade ready-mades” [“The Faulty Ready-Made Versus the Perfect One”], Index Magazine 1998:2 (nr.22), pp. 60-62

Shoshana Felman, “I en tid av vittnesmål. Claude Lanzmanns Shoah” ["In an Era of Testimony: Claude Lanzmann's Shoah" (1991)], Tidskrift för litteraturvetenskap 1994:1, pp. 41-79

Gérard Genette, “Fiktionell berättelse, faktisk berättelse” ["Récit fictionnel, récit factuel" (1991)], Tidskrift för litteraturvetenskap 1993:2-3, pp. 27-45 

 

 

 

www.kth.se

www.kth.se/csc

 

Conference papers (selection)

"John, Leon, and Annlee: Biopiracy/Biometrics and the Art of Law", presented at the conference Whitewashing Piracy, Kungliga konstakademien, Stockholm, 26 April 2014; and at the conference Art, Life and the Rule of Law, Lunds universitet, 13-14 March 2014

"Law and Mobility", presented at the symposium Litteraer og juridisk retorikk (del III), Det Norske Institutt i Athen, 26-28 September, 2013

"Unwelcome Welcome - Being 'at Home' in an Age of Global Migration", presented at the conference Foreign Bodies (ISP 2013), Perugia, 8-12 July 2013; and at Marstrandseminariet, Göteborgs universitet, 15-16 August 2013

"Law and the Diasporic Subject", presented at the conference Law and Literature in Diaspora Studies, Villa Vigoni, Menaggio (Italy), 6-9 May 2013

"Factoring out Justice: Imaginaries of Community, Law, and the Political in Ambrogio Lorenzetti and Niccolo Machiavelli", presented at the conference Sculpting the Human (ASLCH 2013), Birkbeck College, University of London, 22-23 March, 2013; and at the conference The Significance of Phenomenology (NoSP 2013), University of Copenhagen, 18-20 April 2013

"Ambrogio Lorenzetti's Frescoes in the Palazzo Pubblico in Siena and the Juridical Revolution in Early Modern and Modern Europe", presented at the conference Revolution and Phenomenology (ISP 2012), Perugia, 9-13 July 2012

"'Dehors'. The Law of Literature in Maurice Blanchot", presented at the conference Representing Justice (ASLCH 2012), Texas Wesleyan University, 16-17 March 2012

"The uses and effects of video recorded testimony on legal argumentation in the Swedish court of appeal", presented at the conference Boundaries and Enemies (ASLCH 2011), University of Nevada (Las Vegas), 11-12 March 2011; at the conference Law, Language and Literature, Université Paris Ouest Nanterre La Défence (UPOND), 17-18 June 2011; at the conference Rhetoric and Law (18th biennial conference of the International Society for the History of Rhetoric), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 18-22 July, 2011; and at the conference Being Before the Law (CLC 2011), Aberystwyth University, 9-11 September 2011

"Mapping the Law of Stockholm", paper presented at the conference "Great Expectations". Multiple Modernities of Law (CLC 2010), Universiteit Utrecht, 10-12 September 2010; also presented at the conference Law and the Image, Kungliga biblioteket, Stockholm, 24-25 September 2010

"Mapping (of) Law", paper presented at the conference Droit et littérature. Théories et pratiques, Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris, 25-27 February 2010

"Mapping the Law: Situating the Places of Law", paper presented at the conference Bioethics, Biolaw and Literature, Università degli studi di Verona, May 6-8, 2009; also presented at the conference Hors Normes. International Conference in Law and Literature at the American University of Paris & Ecole normale supérieure, Paris, November 20-21, 2009; and at the 13th annual conference of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH 2010), Brown University, Providence, March 19-20, 2010

"Emotional tropes in the courtroom. On representation of affect and emotion in legal court proceedings", paper presented at the conference Genealogies: Excavating Legal Modernity (CLC 2009), University of Leicester, September 11-13, 2009; also presented at the conference Dialogues on Justice, European Perspectives on Law and Humanities, Villa Vigoni, Menaggio (Italy), October 19-22, 2009

"Digital Screens in Public Space. Advertising, actors, and the remaking of place" paper presented at the conference Stone and Papyrus, Storage and Transmission (Media in Transition 6), MIT, April 24-26, 2009; also presented at the conference Body Soul Society (Nordmedia 2009), Karlstads universitet, August 14-15, 2009

“Prenez soin de vous”, paper presented at the conference Critical Legal Strategies (CLC 2008), University of Glasgow, September 5-7, 2008

“Legal Space(s), Striated and Smooth”, paper presented at the conference Walls (CLC 2007), Birkbeck College, University of London, September 14-16, 2007

“Unforgotten, Unforgiven: Literature and Legal Procedure”, paper presented at the session Law and Culture, at the conference Inter (ACSIS), Norrköping, June 11-13, 2007; at the conference The Angel of History. Literature, History, and Culture (NORLIT 2007), Helsinki, August 15-18, 2007; and at the conference Beyond Reasonable Doubt, Fitzwilliam College, University of Cambridge, September 7-9, 2007

”The European Commission and European Public Spheres”, paper presented at the conference Public Spheres and Their Boundaries, Tampere, May 25-27, 2006; and at the symposium Media and Citizenship. An International Workshop on Media, Civic Agency and Democracy, Södertörns högskola, May 17-18, 2006.

”Playing the Other & Killing the Other in Contemporary Computer Games”, paper presented at the conference Resistance (CLC 2005), University of Kent, Canterbury, September 2-4, 2005; at the conference Litteratur, teknologi, fantasi (NORLIT 2005), Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet, Trondheim, August 18-21, 2005; and at the conference Chiasmic Encounters, International Association of Philosophy and Literature (IAPL 2005), Helsinki, June 2-7, 2005

”Letters and Users”, paper presented at the symposium Vokalerna vagga, Börssalen, Börshuset, Stockholm, March 21, 2004

”Det modernistiska collaget och collageromanen”, paper presented at the conference Interartistiska relationer mellan litteraturen och de övriga konstarterna, Stockholms universitet, September 27-29, 2001           

“Diakrona perspektiv på berättartekniken i Eyvind Johnsons romankonst”, paper presented at the conference Eyvind Johnson och den modernistiska romanen, Uppsala och Stockholm, August 25-26, 2000

“Det modernistiska collaget som medium för självbetraktelse. Om berättartekniken i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång”, paper presented at the conference Eyvind Johnson i ett europeiskt perspektiv, Boden and Luleå, June 15-18, 2000

 

 


 

Leif Dahlberg, PhD, Professor
CSC School of Computer Science and Communication
KTH Royal Institute of Technology
SE 100 44 Stockholm, SWEDEN
+ 46 8 790 60 64

dahlberg(at)csc.kth.se

 

March 4, 2015