bild
Skolan för
datorvetenskap
och kommunication
KTH / CSC / CVAP

Christian Smith

Adress:Christian Smith
Centrum för Autonoma System (CAS)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

rum 614
Teknikringen 14, plan 6
post:SE - 100 44 Stockholm, SWEDEN
besök:SE - 114 28 Stockholm, SWEDEN
Tel:++46 (0) 8 790 6728
Fax:++46 (0) 8 723 0302

About me


Jag är en biträdande lektor med specialisering på robotik. Jag forskar på robotmanipulation, särskilt med mobila och/eller tvåarmade robotar i mänskliga miljöer. Jag undervisar i objektorienterad programmering.

Jag har tidigare jobbat med social människa-robot interaktion på Intelligent Robotics and Communication Laboratory på ATR i Japan.

Forskningsområden


Robotdesign, tvåarmad manipulation, mobil manipuation, reglerteknik, människa-robot interaktion, fjärrstyrning, användargränsnitt
Sidansvarig: Christian Smith <ccs@kth.se>
Uppdaterad 2011-05-20