Programmeringsteknik (för L1)

2D1310 Programmeringsteknik

Hösten 1994, för L1

Här kan du hitta information för kursen 2D1310-Programmeringsteknik som är speciell för L.

Sista chansen att redovisa restlabbar och I-uppgifter 950905 17-??. Sal meddelas här senare. Anmäl dig via email till Claes (f90-cri) och ange vad du vill redovisa. Claes svarar med tiden som du ska vara där.

Här återfinns senaste nytt för L.

Tentamensschemat är spikat och salarna fördelade.

Kursutvärderingen kan numera fyllas i och skickas in.

Läsanvisning till "Programmeringsteknik" inför tentan.

Följande information kan du hitta nedan:

Lärare

Kursledare är Olle Bälter.

De 4 övningsgrupperna leds av följande personer:

  Grupp  Övningsledare   Datorpostadress
  ==========================================
   1   Olle Bälter
   2   Fredrik Söderberg soderberg@msi.sunet.se
   3   Linda Kann
   4   Claes Richard

Tentamen

Allmän information om tentamen finns i den allmänna kursinformationen. Fördelningen på salar ser ut så här:
	Sal	Efternamn
	=================
	F22	Albrektsson-Dorf
	F23	Ek-Gellerstedt
	F24	Gemzell-Hoff
	F25	Horwitz-Johansson
	F31	Johansson-Nilsson
	F32	Nyberg-Renger
	F33	Rennermalm-Spasic
	F34	Sundelöf-Östmark

Lantmäteris terminalsalar

På Lantmäteri heter den datoransvarige Herwig Horn. Han kan svara på frågor om hur man kopplar sig till NADAs datorer från L.

Schema 1994

  Grupp   Föreläsning    Övning       Terminalövning
  ==============================================================
  Samtliga  ti 13-15 i E1
       on 12-14 i E1* 
   1             ti 15-17 i OB11  fr 8-10 i Orange sal
   2             ti 15-17 i OB12  fr 8-10 i Gul sal
   3             ti 15-17 i F32   fr 10-12 i Orange sal
   4             ti 15-17 i F51   fr 10-12 i Gul sal

  * endast v. 36

Detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna lämpliga övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.
Vecka    Föreläsning          Övning       Terminalövning
===========================================================================
 36  I/O, strukturering, sekvens  1.1, 9, 11, 19     UNIX och Emacs 
    Kap 1                         (och lite Pascal)

    Val, parametrar, syntax, 
    kompilering
    Kap 1.5, 2.1

 37  Iteration, parametrar    1.2, 3, 16, 2.7, 9, 12, Funktioner och val
    Kap 1.5, 2.2         15, 21, 27, 32     

 38  Sammansatta datatyper    3.1, 4, 6, 10, 21, 23-25 Slingor och
    Kap 2.2.4, 3                     procedurer

 39  Dynamiska strukturer     4.1-6, 17-20       Fikonspråket
    Kap 4

 40  Filer            5.1, 8, 11, 13, 16    Länkade listor
    Kap 5

 41  Stora program, användbarhet 4.20, 22, 5.17      Filhantering, spec
    Kap 7                        på I-uppgift skall
                               lämnas in

 42  Andra programspråk      Specen åter       I-uppgiftshjälp
    Kap 7.4
                  
 43  Datordelar, komplexitet                I-uppgiftshjälp
    Kap 6, 8.1, Datorhäftet
                  
 44  Repetition, frågor inför               Matlab
    tentan 
Under dom två sista veckorna förekommer det redovisningstillfällen för I-uppgifter utanför schemat. På dom tre sista övningarna räknas tal på förslag från eleverna.