Programmeringsteknik med Pascal

Programmeringsteknik med Pascal, Läsanvisning 1997-98

Upplaga 2. Läsanvisning för 1p tentor.

Observera att en del av det som är makrerat som "läs inte alls" nedan, kan komma till användning i I-uppgiften.

Nivåer

1. Ingår i detalj, tentafrågor förekommer

2. Läs översiktligt, inga tentafrågor på innehållet, men det kan förekomma bra exempel att ta efter.

3. Läs inte alls.

Läsanvisning

  Kapitel/Avsnitt  Nivå  Med undantag av  på nivå
  ===================================================
	 0		2	0.5-0.6		 3
	 1		1	
	 2		1	s49		 3
	 3		1	3.2.4, 3.2.5	 3
	 4		1	4.1.7		 3
                4.2.2      2
				4.2.3		 3
	 5		1	5.1.4-5.1.5   3
                5.1.7-5.1.8	 2
				5.1.9		 3
				5.2		 3
	 6		1	6.1.3, 6.1.4	 3
	 			6.3	     3
	 7		3	
	 8		3	
	 9		3
	10		2
	11		2
	12		2
Observera att denna läsanvisning endast gäller för 1p-tentan. För att lösa I-uppgiften kan samtliga delar markerade med 2 eller 3 behövas.