Programmeringsteknik med Pascal

Programmeringsteknik med Pascal, Läsanvisning 1997-98

Upplaga 1. Läsanvisning för 1p tentor.

Observera att en del av det som är makrerat som "läs inte alls" nedan, kan komma till användning i I-uppgiften.

Nivåer

1. Ingår i detalj, tentafrågor förekommer

2. Läs översiktligt, inga tentafrågor på innehållet, men det kan förekomma bra exempel att ta efter.

3. Läs inte alls.

Läsanvisning

  Kapitel/Avsnitt  Nivå  Med undantag av  på nivå
  ===================================================
	 0		2	0.5-0.6		 3
	 1		1	sidan 37	 3
	 2		1	2.2.4		 3
				2.2.5		 3
	 3		1	3.1.4, 3.2.2   2
                3.1.8, 3.2.3	 3
	 4		1	4.1.4, 4.1.5   3
                4.1.6      2
                4.1.7- 4.1.9	 3
				4.2		 3
	 5		1	5.1.3      2
                5.3	     3
	 6		3	
	 7		3	
	 8		3
	 9		2
	10		2
	11		2
Observera att denna läsanvisning endast gäller för 1p-tentan. För att lösa I-uppgiften kan samtliga delar markerade med 2 eller 3 behövas.