Programmeringsteknik med Pascal

Programmeringsteknik med Pascal, Läsanvisning

Upplaga 1. Läsanvisning för 2p tentor.

Under kursen tas moment upp som inte ingår i boken. Detta framgår i så fall av undervisningen (föreläsningar, övningar, labbar, utdelat material). Det kan alltså förekomma frågor på moment som inte ingår i boken. T ex konvertera tal mellan olika baser.

Nivåer

1. Ingår i detalj, tentafrågor förekommer

2. Kan senare bli nivå 1, men tills vidare är det nivå 3

3. Läs översiktligt, inga tentafrågor.

4. Läs inte alls.

Läsanvisning

   Kapitel/Avsnitt    Nivå    Med undantag av   på nivå
   ===================================================
	 0		1	0.5-0.6		 4
	 1		1	s37		 4
	 2		1	2.2.5		 3
	 3		1	3.1.8, 3.2.3	 3
	 4		1	4.1.8, 4.1.9	 2
				4.2		 2
	 5		1	5.3.1, 5.3.2	 3
	 6		1	
	 7		1	7.1.4, 7.1.5	 2
				7.4		 2
	 8		1	8.2.2-8.2.3	 4
				8.3.3-8.3.6	 4
				8.3.7, 8.4	 3
	 9		3
	10		3
	11		3