Nada

^ Back to the course homepage.

Electronic mail in a working context

17 februari 13-15

Lecturer

Olle Bälter

Purpose

Avsikten med denna föreläsning är att ge en inblick i de problem som organisationer och individer står inför vid olika faser av deras e-postanvändning. Om deltagarna i framtiden blir inblandade i införande eller utbyte av kommunikationsverktyg i en organisation så ska de vara medvetna om fallgropar, svårigheter och möjliga åtgärder. Dessutom kommer jag att berätta lite om Lotus Notes.

The purpose of this seminar is to provide the participants with insight into the problems that organisations and individuals face in diffferent phases of their e-mail usage. If the participants in the future becomes involved in introductions of communication tools in an organisation they should be aware of obstacles and the possibilities to diminish them. I will also describe some of the main features in Lotus Notes.

Content

Jag kommer att beskriva problem som uppstått i verkligheten och diskutera möjliga implikationer av dessa för att vi ska kunna lära oss inför framtiden. Exempel på problemområden är:

I will give examples of real life problems and discuss possible implications of these in order to learn for the future. Example of problem areas are:

Literature

Suggested extra literature

Examples of exam questions

^ Back to the course homepage.


Responsible for this page: Olle Bälter <balter@nada.kth.se>
Last update: Feb 10 2000
Technical support: <webmaster@nada.kth.se>