Klicka på alla fel som Olle gör sig skyldig till. Ropa "Bingo!" när du har fem i rad.