IT-systems användbarhet: En konferens om beställarens roll

Måndag 5 december 2005
Westmanska palatset i Stockholm
09:00 - 17:00

Under de senaste åren har beställarens roll för IT-systems användbarhet fått ökad uppmärksamhet. Bland annat märks det på att flera användbarhetsexperter anställts hos beställare, att flera användbarhetskonsulter arbetar med beställarstöd samt att Statskontoret arbetar med olika former av utvecklingsprojekt och handledningar för beställare av IT-system.

Under denna konferens kommer flera av de praktiker och forskare som bidragit till områdets utveckling att redogöra för lärdomar och erfarenheter i samband med att låta beställaren vara i fokus för det användarcentrerade arbetet. Vi vill både lyfta fram faktiska resultat och ge lite perspektiv. Framförallt vill vi bidra med inspiration för att arbeta vidare med användbarhet som en central fråga för beställare av IT-system.

Konferensen är en del av slutrapporteringen från det VINNOVA-finansierade projektet Beställarkompetens som drivits av Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och Santa Anna IT Research Institute.

Har ni frågor kontakta Pernilla Rydmark, pernilla.rydmark@vinnova.se

Programöversikt

09:00-09:30

Kaffe & registrering

 

09:30-10:30

Inledning

 

Henrik Artman, KTH

Inledning och övergripande resultat

Funda Denizhan, Statskontoret

Att bedöma leverantörer och styra projekt - Så blir vi bättre beställare inom offentlig sektor.

10:30-10:50

Kaffe

 

10:50-12:20

Kravgestaltning

 

Erik Markensten, Antrop

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT

Jan Gulliksen, Uppsala Universitet

Mot användarcentrerad användarcentrering...[ej tillligänglig]

Jan Håvard Skjetne, Sintef

Prototyper og anbudsdokumentasjon - Hvordan kan en minske gapet mellom spesifikasjon og design?

12:20-13:50

Lunch

 

13:50-15:20

Projektstyrning och projektrelationer

 

Anna Swartling, KTH

Varför tar inte beställaren aktivt ansvar för användbarhet?

Ingrid Ottersten, InUse

Effektstyrning [ej tillgänglig]

Stefan Holmlid, LiU

Informella och strukturella konsekvenser och förutsättningar

15:20-15:50

Kaffe

 

15:50-16:30

Erfarenheter och framtid, paneldiskussion

 

16:30-17:00

Sammanfattning av dagen