English version

Aspekter på inlärning och minne

En doktorandkurs inom Kognitionscentrum

Detta är en ny doktorandkurs som behandlar olika aspekter på mänskligt lärande och minne och därtill relaterade processer, inkluderande

 • Molekylära, cellulära och nätverksaspekter
 • Neurobiologiska och neuropsykologiska aspekter
 • Sociala och motivationella aspekter
 • Utbildningsaspekter

  Avsikten är att visa hur neurovetenskapliga, psykologiska och sociala perspektiv kompletterar varandra när det gäller att ge en förståelse för viktiga aspekter av den mänskliga hjärnans funktion. Kommunikation och interaktion mellan olika discipliner, gränsöverskridande teoribildning m m är här en grundförutsättning.

  Kursen är avsedd att ge en god grund för forskning inom eller i anslutning till det kognitionsvetenskapliga området, samt för utvecklingsarbete med kognitionsteknologiska inslag, inom t ex människa-maskin-interaktionsområdet.

  Kursen består av ca 20 föreläsningar, två per vecka, av lärare/forskare aktiva inom respektive delområde. Den ger 5 poäng i forskarutbildningen.

  Lärare

  Christian Balkenius, LU/Filosofi (CB)
  Lennart Brodin, KI/Neurovetenskap (LB)
  Carl­Gustaf Jansson, SU/DSV (CGJ)
  Anders Lansner, KTH/NADA (AL)
  Henry Montgomery, SU/Psykologi (HM)
  Lars­Göran Nilsson SU/Psykologi (LGN)
  Lars Nyberg, UmU/Psykologi (LN)
  Lars Rabenius, SU/Psykologi (LR)
  Robert Ramberg, SU/DSV (RR)
  Per Roland KI/Neurovetenskap (PR)
  Sverker Sikström, UmU/Psykologi (SS)

 • Inbjudna föreläsare
  Endel Tulving (ET), Joaquin Fuster (JF)
  Pierre Dillenbourg (PD), Roger Säljö (RS)
  Erik de Corte (EdC)

  Kursschema

  Kursstart: Måndagen d. 11/11 kl. 10.15, KTH/NADA:s seminarierum 4523, Lindstedtsv. 3, plan 5.

  Preliminärt detaljschema

  Kurslitteratur

  Valfria två av

  Examination

  Tentamen den 4/3 1997 på 2/4 valda kursböcker (v. 10) och uppsats om ett ämne från 2/4 valda kursböcker (senast 31/5 1997).

  Anmälan

  Det är ej obligatoriskt men underlättar planeringen om du anmäler intresse att gå kursen till Anders Lansner (se nedan).

  Kursplanering

  Carl­Gustaf Jansson (calle@dsv.su.se), Anders Lansner (ala@nada.kth.se), Henry Montgomery (hmy@psychmax.psychology.su.se)

  Anders Lansner, NADA, ala@nada.kth.se. tel. 790 6210