KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Denna text är gammal. Läs våra nya sidor istället.

Vidareutbildningskurser

Nada har ett antal vidareutbildningskurser speciellt avsedda för yrkesverksamma civilingenjörer, högskoleingenjörer och personer med liknande bakgrund. Det går bra att läsa en kurs eller att kombinera flera kurser.

På de flesta kurserna sker undervisningen i form av intensiv undervisning på heltid (kl. 8-17) under vissa veckor. En fempoängskurs består typiskt av två intensivveckor med ungefär tre veckors mellanrum för studier på egen hand. Undervisningstiden fördelar sig ungefär lika mellan föreläsningar och laborationer.

Det är främst två skäl till att vi valt denna uppläggning. För det första tror vi att det fysiska mötet mellan lärare och elev och eleverna emellan är viktigt. Det ger en bra och naturlig dialog, främjar motivation och ge bättre förutsättningar för kontakt via elektroniska media. Vi tror också att studier i vårt ämne är så pass krävande att det för de flesta inte är reslistiskt att kombinera dem med heltidsarbete om studierna ska bedrivas på minst halvfart. Det innebär att eleverna måste ta ledigt från sina arbeten och då tror vi att hela veckor fungerar bäst.

Några kurser är inte upplagda på detta sätt. Två kurser ges på kvartsfart med föreläsningar på sen eftermiddag och laborationer samma kvällar. Två kurser ges som rena distanskurser.

Examination sker till stor del genom laborationer, inlämningsuppgifter och liknande. Klassiska tentamina i sal förekommer också.

 


 
Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2009-12-11