KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Denna text är gammal. Läs våra nya sidor istället.

 

 

Utbildning för yrkesverksamma

Civilingenjörer, högskoleingenjörer och andra med relevanta förkunskaper kan vidareutbilda sig vid Nada. Vi erbjuder speciella vidareutbildningskurser där undervisningen är anpassad till yrkesverksamma personer. Det är också möjligt att söka till de vanliga kurserna för teknologer (med undantag för de kurser som ges för första årskursen och examensarbete). De kurserna kallas programkurser. Såväl vidareutbildningskurserna som programkurserna är avgiftsfria och ger högskolepoäng.

Speciellt kvalificerade personer kan också söka till Nadas doktorandkurser förutsatt att kursledaren bedömer att det skulle fungera bra.

Ibland har Nada även ordnat uppdragsutbildning (avgiftsbelagda kurser) för företag, myndigheter och andra organisationer. En sådan kurs kan anpassas till uppdragsgivaren och t.ex. drivas i dennes lokaler.

Nada har också Nätuniversitetskurser som ingår i Nätuniversitetet, som är en paraplyorganisation för kurser som kan läsas på distans med IT-stöd.

Läs också gärna informationen på KTHs sidor om vidareutbildning.


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2009-12-11