KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Grundutbildningsgruppen / Kursanalyser / Pedagogiskt utvecklingsarbete / Pedagogiska priser

Nada har höga ambitioner vad gäller utbildningen och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete på många olika fronter.

Grundutbildningsgruppen

Grundutbildningsgruppen behandlar övergripande frågor om Nadas utbildning för KTH- och SU-studenter. Gruppen består av representanter för institutionsledning, studierektorer, lärare och studenter och träffas ungefär en gång i månaden under terminstid. Mer info

topp>>

Kursanalyser

Till varje kurs ska en kursanalys göras. Kursanalysen innehåller bl.a.

 • fakta om kursen såsom kursnamn, kursnummer, lärare, antal studenter, antal undervisningstimmar, kurslitteratur
 • uppgift om hur många studenter som klarat kursens olika moment samt prestationsgrad och examinationsgrad
 • vilka förändringar som gjorts sedan förra kursomgången
 • en genomgång av vad som fungerat bra och mindra bra under kursens gång
 • frågor och svar från studentenkät
 • en diskussion om önskvärda förändringar inför nästa kursomgång

Kursledaren ansvarar för att kursanalysen görs.

KTHs regler för kursanalys.

Alla kursanalyser diskuteras sedan i en grupp av lärare vid Nada.

För varje läsår görs en sammanställning av alla kursanalyser för Nadas kurser.

 • Läsåret 2004/2005 för KTH och SU
 • Läsåret 2003/2004 för KTH och SU
 • Läsåret 2002/2003 för KTH och SU
 • Läsåret 2001/2002 för KTH och SU
 • Läsåret 2000/2001 för KTH och SU
 • Läsåret 1999/2000 för KTH och SU
 • Läsåret 1998/1999 för KTH och SU
 • Läsåret 1997/1998 för KTH och SU
 • Läsåret 1996/1997 för KTH och SU

topp>>

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Nada har en tradition av att engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete inom KTH, inom specifika utbildningsprogram, i samarbete med andra institutioner och inom den egna institutionen. Nada har t.ex. gjort pionjärinsatser när det gäller att ersätta traditionella tentamina med andra former av examination.

Nada har utvecklingsarbete inom

 • Seminarieserie för exjobbare vid SU (Caroline Nordquist)
 • Utveckling av en ny kommunikationskurs för D1 (2D1600) (Per-Anders Forstorp)
 • Utveckling av ny kurs i mjukvarukonstruktion för D3 (2D1363) (Rand Waltzman)
 • Utveckling av en datorintroduktion för E (Vahid Mosavat)
 • Utveckling av ny kurs i numerisk algebra (2D1252 och 2D1253) Axel Ruhe

Hösten 2004 startar vi tre nya magisterprogram och har ca 20 helt nya kurser.

topp>>

Pedagogiska priser

Rektors pris

Lennart Edsberg, som undervisat i numerikkurser i många år och är studierektor för nummeämnet, har fått rektors pris år 2002.

Motiveringen lyder: För sitt engagemang för att höja kvaliteten i grundutbildningen bland annat genom samordning och integrering av kursutveckling och kursgenomförande över såväl ämnes- som institutionsgränser. Lennart har, som programansvarig för magisterprogrammet "Scientific computing", även tagit ett stort ansvar för internationella studenter och är i såväl utvecklingsarbete som vardag en uppskattad kollega och lärare.

Årets KTH-lärare

Ninni Carlsund Levin, som framför allt undervisat i grundläggande numerikkurser, har utsetts till årets lärare vid KTH år 2001.

"Ninni Carlsund Levin har en förmåga att väcka intresse bland studenterna och entusiasmera dem för ämnet. Vid varje uppkommen situation anpassar sig Ninni och svarar inte bara på de frågor som uppkommer utan uppmanar även studenterna till att ställa frågor. Ninni har en vilja att alltid finnas tillgänglig för sina studenter.
Under föreläsningarna bjuder Ninni på sig själv med glimten i ögat och hon har en förmåga att smitta av sig utav sin sprudlande energi. Ninnis humoristiska exempel lockar fram skrattet hos studenterna och är en starkt bidragande orsak till den goda och öppna stämning hon skapar i klassrummet. Allt detta visar på en enorm glädje och en stor vilja att förmedla sin kunskap", skriver THS i sin motivering.

Årets lärare vid olika program

För läsåret 2002/2003 utsågs Mikael Goldmann till årets lärare vid Datateknikprogrammet.

År 2001 utsågs Henrik Eriksson till årets lärare vid programmet för Industriell ekonomi.

År 2000 utsågs Gerd Eriksson till årets lärare vid Datateknikprogrammet och Ninni Carlsund till årets lärare vid programmet för Industriell ekonomi.

Gerd Eriksson-priset

Gerd Eriksson har varit en uppskattad lärare vid Nada sedan 1960-talet. För att hedra henne instiftades Gerd Eriksson-priset, eller upplysningens gröna drake, i samband med Gerds 60-årsdag. Priset delas ut en gång om året till bästa övningsassistent vid Nada. Alla är välkomna att komma med förslag till pristagare. Läs mer

Priset har hittills delats ut till

 • Fredrik Niemelä för 2003. Fredrik är övningsass i datalogi.
  Priskommitténs utlåtande:
  Fredrik Niemelä är inte bara programmerare i stjärnklass; han vill
  helst göra sina medmänniskor till lika goda hackare som han själv!
  Teknologkommentar: Varje övning i ADK-kursen var ett race i inlärning!
  Som övningsassistent och som kursadministratör har Fredrik med framgång prövat egna idéer, och som tack för det ristar vi nu in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

  Fredrik har också vunnit McKinsey Award 2004
 • Andreas Atle för 2002. Andreas är övningsass i Numme, doktorand.
  Priskommitténs utlåtande:
  Andreas Atles popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor både hos studenterna och hos kursledaren. För kan man önska sig något bättre än en assistent som alltid ställer upp med gott humör och som tycks kunna vara lika glad jämt? Andreas är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

 • Vahid Mosavat för 2001

Slipspriset

Slipspriset instiftades i samband med Henrik Erikssons 60-årsdag för att hedra honom och hans lärargärning vid Nada. Priset delas ut en gång om året till mest inspirerande lärare vid Nada. Alla är välkomna att komma med förslag till pristagare. Läs mer

Priset delades ut första gången i december 2002

 • Mattias Bratt, 2003, kursledare i Robotik och autonoma system
  Priskommitténs utlåtande:
  Den populäraste kursen på Nada, med cirka tre gånger så många sökande som platser, leds av Mattias Bratt, doktorand på Cvap. Det är en kurs vars spännande avslutande robottävling alltid ger eko i medierna. Ett kursomdöme lät så här: Rediga föreläsningar, roliga labbar!
  En så inspirerande lärare som Mattias är en värdig bärare av Nadas
  pedagogiska slips.

 • Mikael Goldmann, 2002, kursledare i Programmering under press
  Priskommitténs utlåtande:
  Mikael Goldmann har gjort något som troligen är unikt i Europa - en akademisk kurs i tävlingsprogrammering - och att det blev en succé kan vi tacka hans uppfinningsförmåga, helhjärtade engagemang och entusiasm för. Han är en värdig bärare av Nadas pedagogiska slips.

topp>>


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-29