KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning

LÄS VÅRA NYA UTBILDNINGSSIDOR ISTÄLLET

http://www.kth.se/csc/utbildning

TEXTEN PÅ DENNA SIDA ÄR GAMMAL

Utbildning på Nada

Nada ger kurser i numerisk analys, datalogi, människa-datorinteraktion samt medieteknik och grafisk produktion för nästan alla civilingenjörsprogram och för högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik vid KTH. Nada har ett huvudansvar för utbildningen på D och Media. Vid Stockholms universitet ger Nada ett stort antal kurser för den matematisk-datalogiska linjen och dessutom fristående kurser. Vi ger också fort- och vidareutbildningskurser för yrkesverksamma personer och fyra magisterprogram varav ett internationellt. Nada ger cirka 140 kurser inom dessa utbildningar med totalt närmare 9000 kursplatser per år.

strecklinje

Ingångar för:

Teknologer

SU-studenter

Magisterstudenter

Doktorander

Yrkesverksamma

Övriga

grastreck

Information om:

Antagning

Kvalitetsarbete

Hederskodex

Copyright Nada

grastreck

Länkar till:

Nadas studentsidor

KTHs studentsidor

KTHs utbildningssidor

grastreck
Vägar till Nada
strecklinje

Många teknologer väljer att läsa någon av Nadas många specialiseringar eller kompetensinriktningar. Dessutom examinerar Nada cirka 150 examensarbeten per år.

Antagning

Du som följer ett utbildningsprogram ska kontakta din studievägledning för att bli antagen till en kurs. Du som inte följer något utbildningsprogram kan läsa här om hur du gör för att bli antagen.


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-11-22