KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
     
     
     
     
   
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Schema

Schema

Undervisning

Schemat för i stort sett alla kurser som ges vid KTH Campus Valhallavägen läggs av KTHs centrala schemaläggning. Schemaönskemålen begärs in från institutionerna ca 8 månader före kursstart – ofta innan förra kursomgången är slut. Institutionen får sedan en snabbremiss innan schemat fastläggs och läggs ut på schemageneratorn.

De anpassningar som kursledaren sedan gör syns ofta inte i schemageneratorn, som således ofta visar felaktigheter.

Korrekt schema för en kurs som pågår ska alltid finnas på kursens webbplats.

Tentor

Tentor schemaläggs också centralt på KTH. Tentaschema. Många Nadakurser har dock andra examinationsformer än den traditionella skriftliga tentan i sal. För många kurser schemaläggs bara den ordinarie tentan. Information om omtentor ska då finnas på kursens webbsidor. Normalt krävs ingen anmälan till schemalagda Nadatentor. För tentor som ges enligt överenskommelse (vilket gäller många omtentor) krävs anmälan till kursledaren.


Äldre Nadascheman:

 


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-01-08