KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i numerisk analys vid Nada läsåret 2003/2004

Läsåret 2004/2005 , Läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1210 Numeriska metoder grundkurs I B2, Bio3


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I I2, Lärar2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I K2, L2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I M2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I V2


2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering MT1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering DP1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering FT1    
2D1213 Numeriska metoder för mikroelektronik ME2
2D1240 Numeriska metoder grundkurs II D2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II E2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II F2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II T2

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Baskurser / Metodkurser / Tillämpningar

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D, E, F, T Individuell tidsplan

Baskurser

2D1220 Tillämp. numeriska metoder I alla


2D1225 Num. beh. av diff.ekvationer I alla


2D1250 Tillämp. numeriska metoder II D,E,F,T


Metodkurser

Programmeringsinriktade
2D1257 Visualisering D,E,F,T


2D1258 Intro. till högprestandaber. D,E,F,T
 

2D1263 Tekn. vetenskapliga datorber. D,E,F,T, master, dokt.


Matematiskt inriktade
2D1255 Num. beh. av diff.ekvationer II D,E,F,T


2D1260 Finita elementmetoden D,E,F,T


2D1285 Num. alg. för parallelldatorer D, E, F Ges inte läsåret 03/04
2D1290 Avancerade numeriska metoder D, E, F      

Tillämpningar

2D1266 Matematiska modeller... del 1 (ges i samarbete med matteinst.) D,E,F,T, master, dokt.


2D1269 Matematiska modeller... del 2 D,E,F,T    
2D1272 Fys. ber. på högprestandadatorer F, master, dokt.2D1274 Elektromagnetiska beräkningar E, F, master, dokt. Ges inte läsåret 03/04
5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar (ges i samarbete med mekanikinst.) D, E, F, T, master      
5C1213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar (ges i samarbete med mekanikinst.) D, E, F, T, master      
   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-01-12