KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i numerisk analys vid Nada läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005, läsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Förklaring av de olika studentkategorierna.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1210 Numeriska metoder grundkurs I Bio3,I2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I I2, Lärar2


2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering M1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering P1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering T1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering BD2,K2    
2D1213 Numeriska metoder för mikroelektronik ME2
2D1214 Numeriska metoder S2    
2D1240 Numeriska metoder grundkurs II E2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II F2


2D1241 Numeriska metoder grundkurs III D2


2D1242 Numerisk analys F2-matteinriktn.    

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Baskurser / Metodkurser / Tillämpningar

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik F,T,SC Individuell tidsplan

Baskurser

2D1220 Tillämp. numeriska metoder I alla


2D1225 Num. beh. av diff.ekvationer I alla


2D1250 Tillämp. numeriska metoder II D,E,F,T


Metodkurser

Programmeringsinriktade
2D1257 Visualisering D,E,F,T,SC


2D1258 Intro. till högprestandaber. D,E,F,T,SC
 

2D1263 Tekn. vetenskapliga datorber. D4,E4,F4,T4,SC


Matematiskt inriktade
2D1252 Numerisk algebra D,E,F    
2D1253 Numerisk algebra, stora matriser D,E,F,SC      
2D1255 Num. beh. av diff.ekvationer II D,E,F,T,SC


2D1260 Finita elementmetoden D4,E4,F4,T4,SC


2D1285 Num. alg. för parallelldatorer D, E, F,SC Ges ej läsåret 05/06
2D1290 Avancerade numeriska metoder D, E, F,SC      

Tillämpningar

2D1266 Matematiska modeller... del 1 (ges i samarbete med matteinst.) D4,E4,F4,T4,SC


2D1269 Matematiska modeller... del 2 D4,E4,F4,T4,SC

2D1274 Elektromagnetiska beräkningar D4,E4,F4,T4,SC, dokt. Ges ej läsåret 05/06
5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar (ges i samarbete med mekanikinst.) D, E, F, T, SC      
5C1213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar (ges i samarbete med mekanikinst.) D, E, F, T, SC      
   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-01-12