KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i medieteknik, grafisk produktion och affärsutveckling och medieteknik (AFM) vid Nada läsåret 2004/2005

Läsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Nya kurser har markerats med gröntonad bakgrund.
Förklaring av de olika studentkategorierna.

Kurser för civilingenjörer

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1571 Introduktion till medieteknik Media12D1572 Gestaltning och design Media12D1574 Medieteknik, gk Media2

2D1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Media12D1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Media24K1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Media34K1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Media42D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling Media4


2D1577 Innehåll och uttryck i media Media4Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1515 Grafisk maskin- & materiallära PUB4, alla


2D1517 XML för publicering PUB4, alla2D1518 Audio-, video- & multimediaprod PUB4, alla utom Media2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs M (PAT4), alla


2D1523 Digital videoproduktion alla utom Media      
2D1524 Bild- och reproteknik endast PUB4


2D1526 Publiceringsteknik ak endast PUB3


2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs endast PUB42D1550 Marknadssystem (Handelshögskolan) endast AFM Ges ej lå 04/05
2D1551 Konsumentbeteende (Handelshögsk.) endast AFM Ges ej lå 04/05
2D1552 Mediemanagement (Handelshögskolan) endast AFM Ges ej lå 04/05
2D1553 Medieproduktion endast AFM Ges ej lå 04/05
2D1555 IT och organisationer endast AFM Ges ej lå 04/05
2D1573 Närvaroproduktion på distans endast Media2D1590 Medieperception Media3


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild Media32D1592 Bearbetning av rörliga bilder endast Media42D1593 Projektionsteknik endast Media4Kurser för högskoleingenjörer

Se särskild lista
   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-05-10