KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i medieteknik, grafisk produktion och affärsutveckling och medieteknik (AFM) vid Nada läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005, l äsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Förklaring av de olika studentkategorierna.

Kurser för civilingenjörer

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1515 Grafisk maskin- & materiallära PUB4,Med-TKN


2D1517 XML för publicering PUB4,Med-TKN2D1550 Marknadssystem AFM2D1552 Mediemanagement AFM2D1553 Medieproduktion AFM2D1555 IT och organisationer AFM2D1571 Introduktion till medieteknik Med12D1572 Gestaltning och design Med12D1574 Medieteknik, gk Med2

2D1573 Närvaroproduktion på distans Med-IAM    

2D1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Med12D1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Med24K1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Med34K1575 Programsammanf. kurs i medieteknik Med42D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling Med4


2D1577 Innehåll och uttryck i media Med42D1590 Medieperception Med-RRB3


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild Med-RRB32D1592 Bearbetning av rörliga bilder Med-RRB42D1593 Projektionsteknik Med-RRB4Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1518 Audio-, video- & multimediaprod PUB4, alla utom Media2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs M (PAT4), alla


2D1523 Digital videoproduktion alla utom Media      
2D1524 Bild- och reproteknik endast PUB4


2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs endast PUB42D1528 Medieproduktion ak endast PUB3


2D1573 Närvaroproduktion på distans Med32D1590 Medieperception Med3


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild Med32D1592 Bearbetning av rörliga bilder Med42D1593 Projektionsteknik Med4Kurser för högskoleingenjörer

Se särskild lista
   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-05-10