KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i människa-datorinteraktion och kommunikation vid Nada läsåret 2003/2004

Läsåret 2002/2003 .. läsåret 2004/2005

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1347 Kommunikation D1

2D1348 Kommunikation och information Media1    
2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Media3      
2D1601 Kommunikation och media Lärar2    
2D1602 Lärande och informations- och komm-teknik Lärar2, IT-data

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs alla, åk 3-4      
2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs alla, åk 3-4      
2D1378 Text- och bildbehandling alla      
2D1400 Interaktiva medier för datatekniker endast D4      
2D1400 Interaktiva medier för datatekniker endast D4    
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4, E4, F4, I4    
2D1410 Användarcentrerad programutveckling D4, E4, F4, I4, Media    
2D1412 Samordningskurs i människa-datorinteraktion för Medieteknik Med-MDI    
2D1416 Datorstöd för samarbete D4, E4, F4, I4, Media Ges ej 03/04
2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap endast I4-PVD      
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1625 IT-design för funktionshindrade alla      
2D1521 Kommunikation och information endast AFM      
2D1521 Kommunikation och information PUB3, B3, M3, T3