Teknologer

KTH-kurser i människa-datorinteraktion och kommunikation vid Nada läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1347 Kommunikation D1


2D1348 Kommunikation och information Media1Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1365 Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla


2D1378 Text- och bildbehandling alla


2D1400 Interaktiva medier för datatekniker endast D4 Schemaläggs inte
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs D4, E4, F4, I3, Media


2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4, E4, F4, I4 Ges ev. vt 03; anmäl
intresse till kursledaren.
2D1410 Användarcentrerad programutveckling D4, E4, F4, I4, Media2D1412 Samordningskurs i människa-datorinteraktion för Medieteknik Med-MDI2D1416 Datorstöd för samarbete D4, E4, F4, I4, Media


2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap endast I4-PVD      
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1521 Kommunikation och information endast AFM2D1521 Kommunikation och information PUB3, B3, M3, T3