KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i människa-datorinteraktion och kommunikation vid Nada läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005, l äsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003,

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.


Förklaring av de olika studentkategorierna.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
Kommunikation
2D1347 Kommunikation Open1      
2D1521 Kommunikation och information AFM      
2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskapen D1, MDImag    
2D1601 Kommunikation och media CL2    
2D1602 Lärande och informations- och kommunikationsteknik CLMDA2
2D1602 Lärande och informations- och kommunikationsteknik CLMDA3
2D1602 Lärande och informations- och kommunikationsteknik CLMDA4
2D1606 Kommunikation, information och gestaltning Med1    
Människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling Med-MDI,MDImag    
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD    
2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Media3, MDImag      
2D1622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs MDImag      
2D1624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning CL3      
2D1625 IT-design för funktionshindrade MDImag      
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning MDImag    
2D1410 Användarcentrerad programutveckling MDImag    
2D1625 IT-design för funktionshindrade MDImag      
2D1651 Datorspelsdesign med avancerad grafik Med-IAM    

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
Kommunikation
2D1521 Kommunikation och information B,M,T m.fl.      
2D1603 Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet D4, Media4    
2D1605 Vetenskap, teknik och lärande CLMFY3-5,CLMKE-3-5
Människa-datorinteraktion
2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs alla, åk 3-4      
2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs alla, åk 3-4      
2D1378 Text- och bildbehandling alla åk 3-4 Ges ej läsåret 05/06
2D1400 Interaktiva medier D4,Med4


2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4,E4,F4,I4    
2D1410 Användarcentrerad programutveckling D4,E4,F4,I4,Med4    
2D1416 Datorstöd för samarbete D4,E4,F4,I4,Med    
2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media


2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1625 IT-design för funktionshindrade alla      
2D1630 Beteendevetenskaplig metod MDImag, alla      
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning MDImag, alla    
2D1650 Datorspelsdesign alla åk 4      

Kurser i datorgrafik finns på listan över datalogikurser

   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-10-04