KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Publiceringsteknik D

Publiceringsteknik

Kompetensinriktning för D

Information våren 2004

(Information hösten 2003, hösten 2002)

Val av inriktning görs på hösten i årskurs 3

Tidigare var massmedierna tryckta, eterförmedlade eller inspelade. Idag ger den digitala informationstekniken möjligheter att förmedla medieinformationen i form av text, bild, ljud, animation, video och multimedia över ständigt nya, ofta interaktiva, distributionskanaler. Då medietekniken utvecklasförändras också medieprodukterna och hela branschen.

Området

Medieindustrin är en av de starkast växande branscherna. Med de nya tekniker som introduceras och vårt nya sätt att konsumera media är det också en av de mest spännande branscherna. Inriktningen Publiceringsteknik fokuserar på teknik, ekonomi och organisation för medieindustrin. Framtida arbetsgivare kan grovt delas upp i producerande företag, leverantörsföretag, konsultföretag samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. Arbetsuppgifterna är oftast väldigt varierande och det går därför inte att säga att vi utbildar till ett speciellt yrke.

Mål

Kompetensinriktningens mål är att utbilda generalister och problemlösare för medieindustrin. En civilingenjör i Publiceringsteknik ska inte bara ha insikter i allt från tryck- och informationsteknik till multimedieproduktion och telekommunikation utan även kunskaper i projektledning, produktionssystem och produktionsekonomi.

Utbildningen

I undervisningen medverkar inte bara lärare från Nada utan även lärare från andra institutioner på KTH och från andra universitet liksom experter från Institutet för Medieteknik och från industrin. Ett stort antal studiebesök ingår. Laborationer görs på vårt produktionssystem. Ett flertal projektuppgifter görs enskilt och i grupp, ibland i samarbete med företag.

Normalt görs även två studieresor -- en mindre i slutet av årskurs 3 och en större efter årskurs 4. Den senare finansieras genom produktion av tidningen Uttryck. Det innebär produktion av en trycksak från redaktionellt arbete samt projektledning genom hela produktionen till levererad produkt.

Utbildningen är starkt knuten till vår forskning där de största forskningsprojekten rör medieproduktion, synergi mellan tryckta och digitala medier samt framtidsstudier för medieindustrin.

Examensarbete

Examensarbeten finns inom medieindustrin, inom mediebranschens organisationer och vid institutionen. Exempel: Ett flerkanalföretags informationsstruktur och dess konsekvenser för konsumenten (Framkom), En studie av flödet vid produktion av digitaltryck -- statiska trycksaker innehållande variabeldata (Elanders digitaltryck), Möjligheter och hot i föränderliga tider för mindre grafiska företag i Sverige (Svenskt näringsliv), Fallstudie av musikindustrin i en digital omvärld (Nada, Medieteknik).

Kurser

Nedanstående kurser är obligatoriska:
2D1515 Grafisk maskin- och materiallära 6p
2D1517 XML för publicering, 5p
2D1518 Audio, video och multimed.prod., 5p
2D1521 Kommunikation och information, 5p
2D1524 Bild- och reproteknik, 6p
2D1526 Publiceringsteknik ak 6p
2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs, 10p
Högre kursen är indelad i ett antal fristående block vars innehåll kan variera från år till år. Därigenom kan kursen vara ständigt aktuell.

Platsbegränsning

Inriktningen väljs på hösten. Högst 10 D-teknologer kan tas emot

Ansvarig

Christer Lie, 790 6043, lie@nada.kth.se

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-18