KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Programsystemteknik

Programsystemteknik

Kompetensinriktning för D

Information hösten 2003

(Information hösten 2002, hösten 2001, hösten 2000, hösten 1999)

Val av inriktning görs på hösten i årskurs 3

Det här är en bred kompetensinriktning för dig som uppskattar stora möjligheter till valfrihet såväl inom kursutbud som för examensarbete och framtida sysselsättning.

Området

Inom industrin konstrueras allt större och mer komplicerade programvarusystem. Inom programsystemteknik studerar man teori, teknik och metoder för programkonstruktion, databasteknik, samt utbud och struktur på systemkomponenter och återanvändbar programvara. Ett rikt kursutbud ger dig goda möjligheter att själv välja inriktning t.ex. mot databasteknik (2D1469, 2D1470, 2D1482 samt exjobb inom databasteknik) eller programspråk (2D1373, 2D1375, 2G1117 samt exjobb inom artificiella språk).

Mål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper om programvaru-konstruktion i ett tekniskt utvecklingssammanhang.

Examensarbete

Examensarbeten av mycket varierande karaktär finns framför allt inom industrin men även någon gång vid Nada och vid utländska högskolor. Exempel: Designmönster för Enterprise Java beans (Skandia Liv), Webbtjänster och XML -- ett nytt sätt att programmera webben, Newmedia, Generisk projektering av järnvägssignaler genom villkorsprogrammering, Industrilogik L4i AB, Bayesiansk inferens i schizofreniforskning, Nada, Komprimering av mobila Java-applikationer (Tmax Soft, Inc., Söul, Sydkorea).

Kurser

Välj minst 25 poäng från nedanstående kurser. Inom varje grupp anges kurserna i nummerordning, utan prioritering. I samråd med den ansvariga för inriktningen kan även andra kurser väljas. Observera att varje kurs har vissa förkunskapskrav och att vissa kurser inte ges varje år.

2D1381 Industriella tillämpningar av AI, 4p (per. 3­4)
2D1387 Programsystemkonstr. med C++, 4p (per. 1­2)
2D1390 Internetprogrammering, 4p (per. 2)
2D1410 Användarcentrerad programutv., 6p ( per. 3­4)
2D1431 Maskininlärning, 4p (per. 2)
2D1450 Algoritmisk bioinformatik, 4p (per. 4)
2D1458 Problemlösn. & progr. under press, 4p (per. 1­2)
2D1469 Databasteori, 4p (per. 1)
2D1470 Objektorienterade databassystem, 5p (per. 4) Kommer att ersättas av kursen 2D1471 Moderna databassystem och deras användning, 5p fr.o.m. läsåret 04/05
2D1482 Webbservertillämpningsprog., 4p (per. 1 och per. 4)
2G1504 Operativsystem, 4p
2G1506 Programmering med processer, 5p
2G1516 Formella metoder, 4p
2I1140 Artificiell intelligens, 6p
5B1305 Tillämpad kombinatorik, 4p

Fr.o.m. läsåret 04/05 planeras dessutom kurserna: 2D1455 Teoretiska grunder för objektorientering och 2D1456 Avancerad funktionell programmering.

Minst två av kurserna ska väljas bland följande:
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p (per. 3)
2D1375 Programspråksimplementation, 4p (per. 1­2)
2D1418 Språkteknologi, 4p (per. 1)
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p (per. 2)
2G1117 Semantik för programspråk, 5p

Platsbegränsning

Inga begränsningar. Notera att vissa kurser har platsbegränsning.

Ansvarig

Stefan Arnborg, 790 7194, stefan@nada.kth.se

Mer information

www.nada.kth.se/utbildning/grukth/kompinriktning/

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-16