KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Programvarudesign och industriell ekonomi

Denna sida uppdaterras inte. Aktuell information finner du på KTH CSCs webbplats.

Programvarudesign och industriell ekonomi för I

gäller från 2005

Mål

Kompetensinriktningen för programvarudesign och industriell ekonomi utbildar civilingenjörer med en teknisk kompetens inom programvarudesign och med förmågan att integrera teknik, ekonomi och ledarskap vid behandlingen av tekniska problem. Utbildningen har som mål att ge teknologerna förutsättningar att närma sig ingenjörsmässiga problem som de uppträder i industrin, d.v.s. som sammansatta och bestående av mer än tekniska överväganden.

Teknikområdet

Datorer används i dag inom allt fler verksamhetsområden. Allt fler människor arbetar med datorer och utför allt mer komplicerade arbetsuppgifter med datorer. Datorer hanteras inte längre enbart av datorspecialister. Datoranvändarna ställer krav på att programmen ska vara kraftfulla, felfria och lättanvända. Programköpare ställer krav på att programmen ska vara lätt anpassningsbara , utbyggbara och ha ett rimligt pris/prestandaförhållande. Programvarudesign är inte längre en konst eller något man gör på känn utan det finns väl utvecklade teorier och metoder inom området. Dessa bör sättas in i sitt sammanhang så att programvarudesignern även ser till användarna och till organisationen som helhet.

Utbildningsbeskrivning

Inriktningen är mot människa-datorinteraktion som handlar om att metoder att utveckla program som tar hänsyn till människans begränsningar och tar till vara och utvecklar hennes förmåga. Sådana program leder inte bara till bättre arbetstillfredsställelse utan är också kostnadseffektiva. Området är tvärvetenskapligt med knytningar till andra discipliner såsom psykologi, design, lingvistik och sociologi. Projekt till kursen Teknik — ekonomi — ledarskap tas fram via det till Nada knutna competenscentret Cid (Centrum för användarorienterad IT-design) där ett antal företag och högskolan samverkar inom forskning. Det finns gott om examensarbeten inom industrin men mer forskningsorienterade examensarbeten på Nada eller Cid kan också erbjudas.

Arbetsmarknad

Personer med god kompetens inom såväl programvarudesign som industriell ekonomi och med förmåga till ett övergripande och integrerat synsätt behövs inom ett brett område. Arbetsuppgifter finns bl.a. inom forskning och utveckling, konstruktion och validering, marknadsanalys och försäljning. Arbetsgivare kan vara såväl storföretag som små konsultfirmor och forskningsinstitutioner.

Obligatoriska kurser specifika för inriktningen

Kravet på kurser kan komma att ändras beroende på institutionernas kursutbud. Listorna baseras på nu känd planering.

För teknologer som läsåret 2004/2005 eller 2005/2006 går i årskurs 2 gäller:

Åk 2
2D1320 Tillämpad datalogi, 4 p, per 1-2
2D1334 Databasteknik, 4 p, per 3
2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, 5 p, per 3
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4 p, per 4

Åk 3
2I1228 Verksamhets- och affärssystem, 5 p, per 1
2D1620 Människa-datorinteaktion, inledande kurs, 4 p, per 1
2D1622 Människa-datorinteraktion, fk, 4 p, per 2
2D1363 Mjukvarukonstruktion och projektarbete, 8 p, per 2-4
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6 p, per 3-4

Åk 4
4D1144 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet, 4 p, per 2
2D1460 Programvarutveckling-ekonomi-ledarskap, 8 p, per 3-4

För teknologer som läsåret 2003/2004 går i årskurs 2 gäller:

Åk 2
2D1320 Tillämpad datalogi, 4 p
2D1334 Databasteknik, 4 p
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4 p

Åk 3
2B1540 Digital elektronik för I, 6 p
2D1620 Människa-datorinteaktion, inledande kurs, 4 p
2D1622 Människa-datorinteraktion, fk, 4 p
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6 p (ges första gången 04/05)
2D1363 Mjukvarukonstruktion och projektarbete, 8 p (ges första gången 04/05)
2G1502 Datorteknik, 4 p

Åk 4
4D1144 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet, 4 p
2D1460 Programvarutveckling-ekonomi-ledarskap, 8 p

För teknologer som läsåret 2002/2003 gick i årskurs 2 gäller:

2D1320 Tillämpad datalogi 4p åk 2, per.1-2
2D1334 Databasteknik 4p åk 2, per.3
2D1385 Programutvecklingsteknik 4p åk2, per.4
2B1500 Digital elektronik 6p åk 3, per.1
2G1119 Datorteknik 4p åk 3, per.1-2
2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 4p åk 3, per.1
2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs 4p åk 3, per.2
2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 6p åk 3, per. 2-4
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 4p åk 3, per.3
4D1143 Teknik, ekonomi och ledarskap 4p åk.4, per.2
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap 8p åk.4, per.3-4

För teknologer som läsåret 2001/2002 gick i årskurs 2 gäller:

2D1320 Tillämpad datalogi 4p åk 2, per.1-2
2D1334 Databasteknik 4p åk 2, per.3
2B1500 Digital elektronik 4p åk 2, per.4
2D1385 Programutvecklingsteknik 4p åk2, per.4
2G1119 Datorteknik 4p åk 3, per.1-2
2I1130 Kognitionspsykologi 4p åk 3, per.1
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs 4p åk 3, per.2
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 4p åk 3, per.3
2D1954 Programutvecklingsprojekt 4p åk 3, per.3-4
4D1144 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet, 4 p, per. 2
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap 8p åk.4, per.3-4

För teknologer som läsåret 2000/2001 gick i årskurs 2 gäller:

2B1500 Digital elektronik 4p åk 2, per.4
2D1320 Tillämpad datalogi 4p åk 2, per.2
2D1334 Databasteknik 4p åk 2, per.3
2D1360 Objektorienterad modellering, progr. och analys 6p åk 3, per.1-2
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs 4p åk 3, per.2
2G1119 Datorteknik 4p åk 3, per.1-2
2I1130 Kognitionspsykologi 4p åk 3, per.1
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 4p åk 3, per.3
2D1954 Programutvecklingsprojekt 4p åk 3, per.3-4
4D1143 Teknik, ekonomi och ledarskap 4p åk.4, per.2
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap 8p åk.4, per.3-4

Förslag till kompletterande kurser:

• 2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4 p
• 2D1378 Text- och bildbehandling, 4 p
• 2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4 p
• 2D1390 Internetprogrammering, 4 p
• 2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 4 p
• 2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p
• 2D1416 Datorstöd för samarbete, 6 p
• 2I1273 Principer för datasäkerhet, 4 p
• 5B1302 Algebra och kombinatorik, grundkurs, 6 p

Kontaktpersoner

Henrik Artman, artman@nada.kth.se
Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se

topp>>

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-22