KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / MDI-medieteknik

Människa-datorinteraktion

Specialisering för Medieteknik

Information 2003

Information våren 2002

Val av specialisering görs på våren i årskurs 2, se information på MMT:s webb.

Inom den grafiska industrin och mediebranschen används komplicerade program och programsystem för att skapa och administrera text, grafik och medieproduktioner.
Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-
datorinteraktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system

Området

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. I allmänhet är användarna mer intresserade av att utföra sin arbetsuppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller i grunden förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargräns-snitten – olika krav för olika typer av tillämp-ningar och användare. För att göra ett bra användargränssnitt krävs att personer med kunskap från flera discipliner samverkar. Inom människa-datorinteraktions-området möts: dataloger, psykologer, lingvister, designare, sociologer, socialentropologer.

Mål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori, teknik och metoder för att utforma och konstruera avancerade interaktiva programsystem där mänskliga behov och kapaciteter tillvaratas.

Examensarbete

Examensarbeten finns bl.a. på Nada:s IPLab och dess kompetenscentrum CID, i industrin och vid andra svenska och utländska högskolor.
Exempel: Videokonferenser som alternativa mötesplatser: en utvärdering av gränssnitt och funktionalitet. (CID), Olika metoder för trafikanalys och utvärdering av användbarheten på en webbplats (Mandator), Känsel-gränssnitt i virtuella samarbets-applikationer (KTH), Söksystem för bilddatabaser (Univ. of Washington, USA).

Kurser

Obligatoriska kurser läsåret 2003/2004 (20 poäng):

2D1622 Människa-datorinteraktion fk, 4p, period 2
2D1412 Samordningskurs i människa-datorinteraktion för medieteknik, 2p, period 2-3
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4p, period 3
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p, period 3-4
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p, period 4

Obligatoriska kurser läsåret 2004/2005 (20 poäng):

2D1622 Människa-datorinteraktion fk, 4p, period 2
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4p, period 3
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6p, period 3-4
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p, period 3-4

Tips på valbara kurser

Observera förkunskapskraven för kurserna och att vissa kurser bara ges vartannat läsår.
2D1390 Internetprogrammering, 4p, period 2
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 4p, period 3-4
2D1416 Datorstöd för samarbete, 4p, ges ej läsåret 03/04
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p, period 1-2
2D1418 Språkteknologi, 4p, period 1
2F1112 Talteknologi, 4p, period 3

Ansvarig

Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se

Mer information

www.nada.kth.se/iplab/
cid.nada.kth.se/

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-17