KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion

Kompetensinriktning för D

Information hösten 2003

(Information hösten 2002, hösten 2001)

Val av inriktning görs på hösten i årskurs 3

Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-dator-interaktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system.

Området

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. I allmänhet är användarna mer intresserade av att utföra sin arbetsuppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller i grunden förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargränssnitten -- olika krav för olika typer av tillämpningar och användare. För att skapa bra användargränssnitt krävs att personer med kunskap från flera discipliner samverkar. Inom människa-datorinteraktionsområdet möts: dataloger, psykologer, lingvister, designare, sociologer, socialantropologer.

Mål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metoder för att utforma och konstruera avancerade interaktiva programsystem där mänskliga behov och kapaciteter tillvaratas.

Examensarbete

Människa-datorinteraktion är ett eget examensarbetsämne. Examensarbeten finns på Nada, på det till Nada knutna kompetenscentret CID, i industrin och vid utländska högskolor. Exempel på utförda examensarbeten: Text- och talkommunikation vid webbaserat skrivsamarbete, IPLab, Nada, Internetkafé i Bosnien och Herzegovina, CID, Nada, Grafiskt användargränssnitt för att konfigurera en virtuell dator, Virtutech AB, Lägespresentation på en handdator (SaabTech Systems), Design av koncept för att stödja sömn eller vila i offentliga miljöer (Interaktiva institutet), The Image Retrieval System (IRS). Hur ska sökresultatet av anatomibilder presenteras? (Department of Biological Structure, University of Washington)

Kurser

Minst 20p krävs, bestående av 3 obligatoriska kärnkurser, minst 2 fördjupningskurser och ev. en eller flera perspektiv- eller specialiseringskurser. Observera att varje kurs har vissa förkunskapskrav och att vissa kurser bara ges vartannat år.

Obligatoriska kärnkurser
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p (per. 3 åk 3) ersätts fr.o.m. läsåret 04/05 av 2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6p
2D1620 Människa-datorinteraktion, 4p (per. 1 åk 4)
2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs, 4p (per. 2 åk 4)

Fördjupningskurser
2D1408 Utvärderingsmetoder inom MDI, 4p (per. 3­4)
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p ( per. 3­4)
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (ges ej 03/04)
2D1625 IT och funktionshinder, 4p (per. 4, kan läsas i åk 3)

Perspektiv- och specialiseringskurser
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p (per. 1)
2D1381 Industriella tillämpningar av AI, 4p (per. 3­4)
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (per. 1­2)
2D1418 Språkteknologi, 4p (per. 1)
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p (per. 3)
2D1518 Audio-, video- och multimediaproduktion, 6p (per. 2­3)
2D1521 Kommunikation och information, 4 p (per. 3)
2F1111 Talteknologi, 4p
2I1130 Kognitionspsykologi, 4p
2I1150 Kunskapsteori och vetenskapsteori, 4p
4D1093 Psykologi för ingenjörer, 4p
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt, 4p (läses gärna redan i åk 3)

Platsbegräsning

Ingen begränsning

Ansvarig

Kerstin Severinson Eklundh, 790 9103, kse@nada.kth.se

Mer information

http://www.nada.kth.se/kurser/kompinriktning/
http://www.nada.kth.se/iplab/
http://cid.nada.kth.se

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-18