KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion

Kompetensinriktning för D

Information våren 2004

(Information hösten 2003, hösten 2002, hösten 2001)

Val av inriktning görs på hösten i årskurs 3

Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-dator-interaktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system.

Området

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. I allmänhet är användarna mer intresserade av att utföra sin arbetsuppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller i grunden förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargränssnitten -- olika krav för olika typer av tillämpningar och användare. För att skapa bra användargränssnitt krävs att personer med kunskap från flera discipliner samverkar. Inom människa-datorinteraktionsområdet möts dataloger, psykologer, lingvister, designare, sociologer och socialantropologer.

Mål

Kompetensinriktningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metoder för att utforma och konstruera avancerade interaktiva programsystem där mänskliga behov och kapaciteter tillvaratas.

Examensarbete

Människa-datorinteraktion är ett eget examensarbetsämne. Examensarbeten finns på Nada, på det till Nada knutna kompetenscentret CID, i industrin och vid utländska högskolor. Exempel på utförda examensarbeten: Text- och talkommunikation vid webbaserat skrivsamarbete, IPLab, Nada, Internetkafé i Bosnien och Herzegovina, CID, Nada, Grafiskt användargränssnitt för att konfigurera en virtuell dator, Virtutech AB, Samarbete inom elektronisk ärendehantering (T-systems), The Image Retrieval System (IRS): Hur ska sökresultatet av anatomibilder presenteras? (Department of Biological Structure, University of Washington)

Kurser

Minst 25 poäng krävs, därav tre obligatoriska kärnkurser och minst en valbar kärnkurs. Observera att varje kurs har vissa förkunskapskrav och att vissa kurser bara ges vartannat år.

Obligatoriska kärnkurser
2D1620 Människa-datorinteraktion, 4p (per. 1 åk 4)
2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs, 4p (per. 2 åk 4)
2D1640 Grafik- och interaktionsprogrammering, 6p (per. 3-4, åk 3)

Valbara kärnkurser
2D1408 Utvärderingsmetoder inom MDI, 4p (per. 3­4)
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p ( per. 3­4)
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (per 3-4)

Breddningskurser
2D1400 Interaktiva medier, 5p (oklart när kursen ges)
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (per. 1­2)
2D1418 Språkteknologi, 4p (per. 1)
2D1521 Kommunikation och information, 4 p (per. 3)
2D1625 IT-design för funktionshindrade, 4p (per. 4, kan läsas i åk 3)
2D1630 Beteendevetenskaplig metod, 4p (per. 1)
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning, 4p (per. 1-2)
2D1650 Datorspelsdesign, 4p (per. 2)
2I1130 Kognitionspsykologi, 4p

Inom din helt valfria ram vill vi gärna rekommendera att du läser en eller flera av nedanstående kurser:
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p (per. 1)
2D1381 Industriella tillämpningar av AI, 4p (per. 3­4)
2D1421 Bildbehandling och datorseende, 5p (per. 3)
2D1518 Audio-, video- och multimediaproduktion, 6p (per. 2­3)
2F1111 Talteknologi, 4p
2I1150 Kunskapsteori och vetenskapsteori, 4p
4D1093 Psykologi för ingenjörer, 4p
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt, 4p (läses gärna redan i åk 3)

Platsbegräsning

Ingen begränsning.

Ansvarig

Kerstin Severinson Eklundh, 790 9103, kse@nada.kth.se

Mer information

http://www.nada.kth.se/kurser/kompinriktning/
http://www.nada.kth.se/iplab/
http://cid.nada.kth.se

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-18