KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Internetteknik

Internetteknik

Kompetensinriktning för D

Information hösten 2003

(Information hösten 2002)

Val av inriktning görs på hösten i årskurs 3

Inriktningens fokus är tekniken kring uppbyggnad, utveckling och design av stora nät byggda på skalbar internetteknik och TCP/IP.

Området

Denna kompetensinriktning är avsedd att ge en stark grund för de teknologer som vill vara med och utveckla och forska om framtidens Internet.

Kompetensinriktningen fokuseras därför på frågor kring utbyggnaden av små och stora datornät samt även konstruktions- och dimensioneringsaspekter på framtidens Internet. Relevanta frågor handlar främst om datornät, tjänster för att Internet skall fungera exempelvis Domain Name System (DNS), intern och extern IP-routning, trafikmätningar och analys samt trafikstyrning.

Efterfrågan på civilingenjörer med goda kunskaper inom Internetteknik förväntas bli stor och kompetensinriktningen öppnar även för forsknings- eller utvecklingsjobb.

Mål

Syftet med kompetensinriktningen är att ge teknologerna grundläggande kunskaper och förståelse för metodik och vetenskapssyn inom Internetteknikområdet. Ett annat viktigt syfte är att förse teknologerna med praktiska färdigheter framför allt i igångsättning, konfigurering och drift av datornätverk.

Examensarbete

Examensarbetet kan göras såväl vid Nada som i industrin. Exempel: Grafisk visualisering av datanät -- dynamiskt genererade nätverkskartor (Skanova Networks), Analys av Netflowdata -- få ökad kontroll över IP-nätverk (Skanova Networks), Interaktiv belastningskarta över datornät (KTH-Noc, Nada).

Kurser

Obligatoriska kurser (9 poäng)
2G1316 Datorkommunikation och datornät 4p
2D1490 IP-routning inom enkla datornät 5p (per. 3)

Valbara kurser
Välj minst 15 poäng från nedanstående kurser. Kurserna anges i nummerordning utan någon inbördes prioritering. I samråd med ansvariga för inriktningen kan även andra kurser väljas. Observera att varje kurs har vissa förkunskapskrav och att vissa kurser bara ges vartannat år. Observera också att planeringen för kurser som ska ges flera år framåt i tiden är osäker.
2D1390 Internetprogrammering 4p (per. 2)
2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät 5p (per. 4)
2D1492 Nätdesign projektkurs 6p (per. 1­2)
2D1493 Seminariekurs i grid- och internetteknik 4p (ges första gången läsåret 04/05 i period 4)
2G1504 Operativsystem 4p
2G1305 Internetworking 4p
2G1318 Köteori och teletrafiksystem 4p
2G1325 Röst över IP (VoIP) i praktiken 5p
2G1330 Trådlösa och mobila nätverks-arkitekturer 5p
2G1331 Hantering av nätverk och sammankopplade system 4p

Platsbegränsning

Vissa kurser har begränsningar på grund av labbkapacitet: 2D1490, 2D1491och 2D1492.

Ansvarig

Stefan Nilsson, 790 7327, snilsson@nada.kth.

Mer information

www.nada.kth.se/utbildning/grukth/kompinriktning/

Tillbaka>>

 

 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-13