Utbildningens uppläggning

Ovanpå de matematiskt-naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga basprogrammen inom respektive utbildningsprogram läses ett s k biomedicinskt mellanblock som ger grundläggande kunskaper om molekylär-, cell-, organ- och systembiologiska processer. Dessutom ingår en kurs om användning av avancerad teknik i hälso- och sjukvård samt orientering om kvalitet och regelverk för medicin-tekniska produkter. Kurser inom blocket hittar du i den programspecifika informationen.

Därefter följer en fördjupningsdel omfattande 45-75hp (30-50) p inklusive examensarbete om 30hp (20p) (tillsammans 270hp (180 p)). Kurser i denna del väljs till största delen från en pool av biomedicinskt relevanta fördjupningskurser givna av KTH, KI och/eller Stockholms Universitet. En sammanställning av kurser hittar du under den programspecifika informationen. Då området är mycket brett förutsätts studenter från olika utbildningprogram utveckla sina färdigheter i delvis olika riktningar. Fördjupningskurserna i kompetensinriktningen är därför i några fall valbara endast för studenter från vissa utbildningsprogram.

Avslutningsvis görs ett biomedicinskt-tekniskt relaterat examensarbete inom exempelvis Medicinsk teknik, Biomedicinsk informatik, Biomedicinsk Fysik, Biomedicinsk teknik, Biofysik, Biokemi, Mikrobiologi, och Mekatronik.Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26