Kurser på Stockholms universitet

Dessa kurser kan, efter inskrivning på, och ansökan till Stockholms universitet väljas som fördjupningskurser. Kontrollera att du uppfyller förkunskapskraven.

*1 Joniserande strålningens växelverkan med materia (5p)
*2 Strålningsdosimetri, gk (5p)
*3 Strålningsbiologi (5p)
*4 Strålterapeutisk fysik och biologi (10p)
*5 Strålkällors fysik (5p)
*6 Strålningsdetektorer och mätmetoder (5p)

Fler fördjupningskurser på SU:

Ytterligare fördjupningskurser på Stockholms universitet inom biokemi och biofysik.


Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26