Livsvetenskaper på KTH / Life sciences at KTH

Utbildning

Multidiciplinell verksamhet och tvärvetenskap blir allt vanligare i samhället och bland företag.

Vi har under denna rubrik samlat all den utbildning som finns på KTH med anknytning till biologi och medicin.

Research

On this pages we have collected the wealth of biorelated research at KTH

Centers and collaborative environments

Stockholm Brain Institute

Stockholm bioinformatics center

Kognitionscentrum

Stockholm Center for Biomembrane Research

Department of Medical Epidemiology and Biostatistics and Biostatistics group

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) secretariat

Computational life sicences

Society and the Stockholm region

In the Stockholm region there are many biotech and medtech related activities

Stockholm Science City - Bioscience (f.d. Stockholm BioScience)

Stockholm BioregionSidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-02-13