K och Bio

Val, mässor, regler

Information från programansvarig om kompetensinriktningen hittar du på kansliets webbsidor för K samt kansliets webbsidor för Bio.

Förkunskaper

Allmänt förkunskapskrav är basblocken från respektive program. Några valfria kurser har särskilda förkunskapskrav, t ex 3A1107 Biokemi fk, teori.

Obligatoriska kurser

Kurserna i mellanblocket är utvecklade speciellt för kompetensinriktningen och genomförs på Karolinska institutet. Kurserna för K och Bio är:

DD2400 Cell- och molekylärbiologi (10p=15hp / period 3-4)
DD2401 Neurovetenskap (5p=7.5hp / period 4)
HL1010 Systems biology (5p=7.5hp / period 2)
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs (5p=7.5hp / period 1) [Ersätter HL1007 + HL1003 from HT2007]

Det tillkommer fördjupningskurser om ca 15-30hp (10-20 poäng), se fördjupningsdel nedan, samt examensarbete.

Fördjupningsdel

Det finns ett mycket stort antal relevanta kurser (biomekanik, medicinsk mätteknik, strålterapeutisk fysik, artificiella neuronnät m. fl.) som ges av KI, KTH och/eller Stockholms universitet. Det innebär att det finns stora möjlighter att välja en fördjupning som anpassas efter dina förkunskaper och intresse.

Tänk på att du för din examen måste ha minst 22.5hp (15p) på D-nivå (men dessa poäng behöver inte bara vara inom kompetensinriktningen).

DD2381 Industriella tillämpningar av AI (4p=6hp / period 1-2)
DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer (4p=6hp / period 1) [ges första gången HT 2005, samläser med DD2435]
EL1000 Reglerteknik, ak (4p=6hp / period 2)
BB2050 Biokemi (4p=6hp / period 2-3)
KD2060 NMR-spektroskopi, tillämpningar på makromolekylära och biologiska system (4p=6hp / period 3)
KF2180 Biopolymerer (5p=7hp / period 3)
SH2310 Strålningsdetektorer och med. bildgivande system (5p=7hp / period 3-4)
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (2p=3hp / period 3-4)
HL2005 Implantat och biomaterial (4p=6hp / period 3-4)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi (4p=6hp / period 3-4)

Fördjupningskurser på SU:

Ytterligare fördjupningskurser på Stockholms universitet.

Examensarbete

I åk 4 görs ett examensarbete om 30hp (20p).

Kontaktpersoner

  • Övergripande information om BMT:
    Erik Fransén
    Tel: 7906902
    Epost: erikf@nada.kth.se


Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26