Vanliga frågor

Ansökan och Antagning

Hur får jag information om BMT?
En gång per år anordnas informationsdagar och/eller valmässor. För IT och Me samt B, BD, M, P under våren i 2an, och för D, E, F, K under hösten i 3an. För antagna till BMT anordnar vi ett informationsmöte första veckan i december. Under resten av året hittar du mycket information under denna webplats. Du kan också ta direktkontakt med koordinator Erik Fransén (se rubriken kontaktinformation).
Hur söker man för att gå BMT?
Inriktningsval görs för B, BD, M, P under våren i 2an och för D, E, F, K mot slutet av höstterminen i årskurs 3. Valet ombesörjs av de olika programhandläggarna på skolorna. På programmen D, F kan BMT endast läsas som individuell inriktning efter ansökan till och beslut av programstudierektor. Ansökan görs då till studievägledningen på ditt kansli.
Om inriktningsvalet, valbroshyrer
Valinformation, valbroschyr mm får du av studievägledaren på ditt kansli.
Hur många kommer in på BMT?
För närvarande finns 90 platser på BMT. Läsåret 2006/2007 var det cirka 40 studenter på inriktningen.
Kan jag gå en enstaka kurs inom BMT?
Vissa kurser som ges inom BMT kan sökas som enstaka kurs. Antagna till BMT har företräde till kurserna inom mellanblocket. Din studievägledare kan ge mer detaljerad information.

Aktuell information

Aktuellt om pågående kurser, schema, tentaanmälan, tentaresultat
Se under rubriken Aktuellt. Se även respektive kurs kurshemsida, följ tex. länken som finns under ditt program.

Exjobb

Vad för exjobb gör man på BMT?
Se under rubriken Exjobb.
Hur skaffar/söker jag ett exjobb inom BMT?
Se under rubriken Exjobb.
Vem är handledare?
Se under rubriken Exjobb.

Arbetsmarknaden

Vad för jobb kan man söka efter BMT?
Se under rubriken Ämnesområdet.
Vilka företag är intressanta eller relevanta
Se under rubriken Ämnesområdet.

Din Studieplats

Studieuppehåll på BMT
För studieuppehåll, kontakta din studievägledare.
Att komma tillbaka efter studieuppehåll
För att komma tillbaka efter studieuppehåll, kontakta din studievägledare.
Kan jag hoppa på en kurs igen som jag inte avslutade det år jag antogs till BMT?
Nej, du har bara garanterad plats det år du antas. Tala med din studievägledare.
Hur byter man ut en kurs inom BMT?
Det är programansvarig eller studievägledare som beslutar om kursbyte. Ibland tar de i sin tur kontakt med koordinatorn för BMT för en bedömning om två kurser är utbytbara. Kontakta först din studievägledare.
Vilka kurser är obligatoriska?
Se den programspecifika informationen.
Vilka kurser kan jag välja fritt?
Se den programspecifika informationen.
Vilka fördjupningskurser finns?
Se den programspecifika informationen.

Sidan uppdaterad 030930Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26