F-programmet

Val, mässor, regler

Information från programansvarig om kompetensinriktningen hittar du på kansliets webbsidor.

Förkunskaper

Allmänt förkunskapskrav är basblocken från respektive program. Några valfria kurser har särskilda förkunskapskrav, t ex 3A1107 Biokemi fk, teori.

Obligatoriska kurser

Kurserna i mellanblocket är utvecklade speciellt för kompetensinriktningen och genomförs på Karolinska institutet. Kurserna för F är:

DD2400 Cell- och molekylärbiologi (10p=15hp / period 3-4)
DD2401 Neurovetenskap (5p=7.5hp / period 4)
HL1010 Systems biology (5p=7.5hp / period 2)
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs (5p=7.5hp / period 1) [Ersätter HL1007 + HL1003 from HT2007]

Det tillkommer fördjupningskurser om ca 15-30hp (10-20 poäng), se fördjupningsdel nedan, samt examensarbete.

Fördjupningsdel

Det finns ett mycket stort antal relevanta kurser (biomekanik, medicinsk mätteknik, strålterapeutisk fysik, artificiella neuronnät m. fl.) som ges av KI, KTH och/eller Stockholms universitet. Det innebär att det finns stora möjlighter att välja en fördjupning som anpassas efter dina förkunskaper och intresse.

Tänk på att du för din examen måste ha minst 22.5hp (15p) på D-nivå (men dessa poäng behöver inte bara vara inom kompetensinriktningen).

SH2307 Acceleratorbaserad fysik (6p / period 3)
DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1 (6p / period 3-4)
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 (5p=7hp / period 1-2)
DD2381 Industriella tillämpningar av AI (4p=6hp / period 1-2)
DD2396 Bioinformatik (4p=6hp / period 3)
DD2422 Bildbehandling och Datorseende (6p / period 3) []
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering (6p / period 4) []
DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer (4p=6hp / period 1) [ges första gången HT 2005, samläser med DD2435]
DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
DD3342 Databrytning (4p=6hp / period 3)
EL1000 Reglerteknik, ak (4p=6hp / period 2)
EQ2300 Digital signalbehandling (5p=7hp / period 2)
EQ2400 Adaptiv signalbehandling (4p=6hp / period 3)
EQ1210 Introduktion till Signalteori (4.5p / period 4)
DT2112 Talteknologi (7.5p / period 3)
IC1004 Kognitionspsykologi (4p=6hp / period 1)
KD2060 NMR-spektroskopi, tillämpningar på makromolekylära och biologiska system (4p=6hp / period 3)
SD2450 Biomekanik och neuronik (4p=6hp / period 4)
SI2520 Statistisk mekanik för icke jämviktsystem (7.5p / period 4)
SI2540 Komplexa system (7.5p / period 1)
SI2530 Beräkningsfysik (7.5p / period 2)
SH2004 Miljöfysik (8p)
SH2310 Strålningsdetektorer och med. bildgivande system (5p=7hp / period 3-4)
SH2311 Strålkällor för strålterapi (2p=3hp / period 4)
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi (4p=6hp / period 2)
5A1584 Den biologiska cellens fysik (5p / period 3)
SK2520 Experimentella metoder inom biomolekylär fysik (8p / period 4)
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (2p=3hp / period 3-4)
HL2005 Implantat och biomaterial (4p=6hp / period 3-4)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi (4p=6hp / period 4)
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi (4p=6hp / period 3-4)

Fördjupningskurser på SU:

Ytterligare fördjupningskurser på Stockholms universitet.

Examensarbete

I åk 5 görs ett examensarbete om 30hp (20p).Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26