E-programmet

Biomedicinsk elektroteknik, BIOE

Val, mässor, regler

Information från programansvarig om kompetensinriktningen hittar du på kansliets webbsidor.

Grundkurser

Minst 3 grundkurser och 30hp (20 poäng) fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

IH1611 Halvledarkomponenter (7.5p / period 4)
DD2385 Programutvecklingsteknik (4p=6hp / period 3)
EQ1200 Signalteori (5p=7hp / period 3)
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs (5p=7.5hp / period 1) [Ersätter HL1007 + HL1003 from HT2007]
DD2400 Cell- och molekylärbiologi (10p=15hp / period 3-4)

Fördjupningskurser

Tänk på att du för din examen måste ha minst 22.5hp (15p) på D-nivå (men dessa poäng behöver inte bara vara inom kompetensinriktningen). Observera att HL2006 är förkunskapskrav för flera HLXXXX-kurser, dessa kan du välja som valfri kurs.

SH2307 Acceleratorbaserad fysik (6p / period 3)
IH2655 Nano- och mikr.komp.tillv. och karakt. (5p=7.5hp / period 3)
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter (5p=7.5hp / period 2)
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering (6p / period 4) []
DD2426 Robotik och autonoma system (5p=7hp / period 1)
DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer (4p=6hp / period 1) [ges första gången HT 2005, samläser med DD2435]
DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
EK2260 Mätsystemteknik projektkurs (4p=6hp / period 3)
EK2350 Mikrosystemteknik (5p=7hp / period 4)
EQ2300 Digital signalbehandling (5p=7hp / period 2)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EN2200 Mönsterigenkänning (6p / period 1)
EQ2310 Digital kommunikation (9p / period 1-2)
DT2112 Talteknologi (7.5p / period 3)
SH2310 Strålningsdetektorer och med. bildgivande system (5p=7hp / period 3-4)
SF1851 Optimeringslära för E (6p / period 4)
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (2p=3hp / period 3-4)
HL2005 Implantat och biomaterial (4p=6hp / period 3-4)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi (4p=6hp / period 4)
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi (4p=6hp / period 3-4)
DD2401 Neurovetenskap (5p=7.5hp / period 4)
HL1010 Systems biology (5p=7.5hp / period 2)

Förslag på valfria kurser

Observera att HL2006 är förkunskapskrav för flera HLXXXX-kurser, dessa kan du välja som valfri kurs.

IH1611 Halvledarkomponenter (7.5p / period 4)
DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1 (6p / period 3-4)
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 (5p=7hp / period 1-2)
DD2381 Industriella tillämpningar av AI (4p=6hp / period 1-2)
DD2385 Programutvecklingsteknik (4p=6hp / period 3)
DD2396 Bioinformatik (4p=6hp / period 3)
DD2422 Bildbehandling och Datorseende (6p / period 3) []
DD3342 Databrytning (4p=6hp / period 3)
EL1000 Reglerteknik, ak (4p=6hp / period 2)
EQ2400 Adaptiv signalbehandling (4p=6hp / period 3)
EQ1210 Introduktion till Signalteori (4.5p / period 4)
EQ1200 Signalteori (5p=7hp / period 3)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EN2500 Informationsteori och källkodning, forskn.förb. kurs (7.5p / period 3)
IC1004 Kognitionspsykologi (4p=6hp / period 1)
SI2520 Statistisk mekanik för icke jämviktsystem (7.5p / period 4)
SI2540 Komplexa system (7.5p / period 1)
SI2530 Beräkningsfysik (7.5p / period 2)
SH2311 Strålkällor för strålterapi (2p=3hp / period 4)
5A1584 Den biologiska cellens fysik (5p / period 3)
SK2520 Experimentella metoder inom biomolekylär fysik (8p / period 4)
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs (5p=7.5hp / period 1) [Ersätter HL1007 + HL1003 from HT2007]
DD2400 Cell- och molekylärbiologi (10p=15hp / period 3-4)

Ytterligare frivilliga kurser på SU:

Ytterligare fördjupningskurser på Stockholms universitet.

Förslag till kurspaket

Bioinformatik och biomodellering

DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
EN2200 Mönsterigenkänning (6p / period 1)

Medicinsk teknik

SH2307 Acceleratorbaserad fysik (6p / period 3)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi (4p=6hp / period 4)
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi (4p=6hp / period 3-4)
HL1010 Systems biology (5p=7.5hp / period 2)

Medicinsk tal- och audioteknik

DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DT2112 Talteknologi (7.5p / period 3)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EN2200 Mönsterigenkänning (6p / period 1)
DD2401 Neurovetenskap (5p=7.5hp / period 4)

Nano- och mikroelektronik för biomedicinska tillämpningar

IH2655 Nano- och mikr.komp.tillv. och karakt. (5p=7.5hp / period 3)
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter (5p=7.5hp / period 2)
EK2260 Mätsystemteknik projektkurs (4p=6hp / period 3)
EK2350 Mikrosystemteknik (5p=7hp / period 4)
HL2005 Implantat och biomaterial (4p=6hp / period 3-4)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)

Examensarbete

I åk 4 görs ett examensarbete om 30hp (20p).Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26