D-programmet

Val, mässor, regler

Information från programansvarig om kompetensinriktningen hittar du på kansliets webbsidor.

Obligatoriska kurser

Minst 15hp (10 poäng) från följande kurser

DD2400 Cell- och molekylärbiologi (10p=15hp / period 3-4)
DD2401 Neurovetenskap (5p=7.5hp / period 4)
HL1010 Systems biology (5p=7.5hp / period 2)

Fördjupningkurser

Tänk på att du för din examen måste ha minst 22.5hp (15p) på D-nivå (men dessa poäng behöver inte bara vara inom kompetensinriktningen).

Minst 24hp (16 poäng) väljs från:

DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 (5p=7hp / period 1-2)
DD2422 Bildbehandling och Datorseende (6p / period 3) []
DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer (4p=6hp / period 1) [ges första gången HT 2005, samläser med DD2435]
DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
DD3342 Databrytning (4p=6hp / period 3)
EN2200 Mönsterigenkänning (6p / period 1)
SI2540 Komplexa system (7.5p / period 1)
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs (5p=7.5hp / period 1) [Ersätter HL1007 + HL1003 from HT2007]

Förslag till kurspaket för fördjupningskurser

Bioinformatik och dataanalys

(DD2400 rekommenderad)

DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
DD3342 Databrytning (4p=6hp / period 3)

(ansvarig: Jens Lagergren, jensl@nada.kth.se)

Modellering av biologiska system

(DD2401 rekommenderad)

DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]

(ansvarig: Erik Fransén, erikf@nada.kth.se)

Biomedicinsk bildanalys

(DD2400 eller DD2401 rekommenderad)

DD2422 Bildbehandling och Datorseende (6p / period 3) []
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering (6p / period 4) []
DD2428 Datorgeometri och visualisering (6p / period 1) []

Övriga kursval diskuteras med Stefan Carlsson

(ansvarig: Stefan Carlsson, stefanc@nada.kth.se)

Ytterligare fördjupningskurser:

Övriga fördjupningskurser upp till 210hp (140p) väljs fritt, gärna i samråd med grenansvarig enligt ovan.

DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1 (6p / period 3-4)
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 (5p=7hp / period 1-2)
DD2381 Industriella tillämpningar av AI (4p=6hp / period 1-2)
DD2396 Bioinformatik (4p=6hp / period 3)
DD2422 Bildbehandling och Datorseende (6p / period 3) []
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering (6p / period 4) []
DD2428 Datorgeometri och visualisering (6p / period 1) []
DD2431 Maskininlärning (4p=6hp / period 2)
DD2432 ANN och andra lärande system (4p=6hp / period 3)
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering (6p=9hp / period 1) [ges nästa gång HT 2005]
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer (4p=6hp / period 1) [ges första gången HT 2005, samläser med DD2435]
DD2450 Algoritmisk bioinformatik (4p=6hp / period 4)
DD3342 Databrytning (4p=6hp / period 3)
EK2350 Mikrosystemteknik (5p=7hp / period 4)
EL1000 Reglerteknik, ak (4p=6hp / period 2)
EQ2300 Digital signalbehandling (5p=7hp / period 2)
EQ2400 Adaptiv signalbehandling (4p=6hp / period 3)
EN2100 Ljudperception (7.5p / period 1)
EQ1210 Introduktion till Signalteori (4.5p / period 4)
DT2112 Talteknologi (7.5p / period 3)
IC1004 Kognitionspsykologi (4p=6hp / period 1)
DD2380 Artificiell intelligens (6p / period 3)
SI2540 Komplexa system (7.5p / period 1)
SH2310 Strålningsdetektorer och med. bildgivande system (5p=7hp / period 3-4)
5A1584 Den biologiska cellens fysik (5p / period 3)
SK2520 Experimentella metoder inom biomolekylär fysik (8p / period 4)
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (2p=3hp / period 3-4)
HL2005 Implantat och biomaterial (4p=6hp / period 3-4)
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling (4p=6hp / period 3-4)
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi (4p=6hp / period 3-4)

Fördjupningskurser på SU:

Ytterligare fördjupningskurser på Stockholms universitet.

Examensarbete

I åk 4 görs ett examensarbete om 30hp (20p).Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26