Anmälan, antagning och platsbegränsning

Anmälan sker genom respektive utbildningsprograms kansli. Varje kansli förfogar över ett visst antal platser och de gör urvalet. Totalt finns 90 platser och vid senaste antagningen 2006/2007 var det ett 50-tal sökande. För frågor om rangordning och urvalskriterier, kontakta ditt kansli.

OBS! Lägg märke till att många av de kurser som ingår i kompetensinriktningen har platsbegränsningar. När du är antagen till kompetensinriktningen finns en kursplats reserverad för dig under det år du antagits. I de fall att ett obligatoriskt upprop hålls på en kurs måste du även delta i uppropet för att behålla din plats på kursen.

Kompetensinriktningsinformation, katalog mm för programmen:

D

E

F

M

T

B

BD

P

K

Bio

Media

IT

ME


Sidansvarig:BMTs Webbredaktion, bmtweb@nada.kth.se
Uppdaterad: 2008-09-26