KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Beräkningsteknik för F

Beräkningsteknik för F

Kompetensinriktning för F

gäller valet 2003

Ansvariga

Ämnesområdet

Datorberäkningar utgör en allt större del av ingenjörsarbetet. Stora parallella beräkningar och den tillhörande matematiska analysen är viktiga redskap i tillämpad och industriell forskning och utveckling, och förväntas få allt större betydelse. Den snabba prestandautveckligen av hård- och mjukvara inom datorområdet under de senaste åren har givit tekniska beräkningar allt större betydelse i samhället. Inom naturvetenskaperna användes tekniska, eller som det ofta uttrycks teknisk-vetenskapliga, beräkningar nu som en tredje vetenskaplig paradigm vid sidan av teori och experiment. Inom teknisk och industriell verksamhet innebär den förbättrade beräkningskapaciteten att designtiden vid utveckling av nya produkter kan förkortas och att slutprodukteten kan optimeras till högre prestanda. Detta sker genom simulering och optimering samt genom beräkningsbaserad optimering och kontroll i den slutliga processen eller produkten.

Mål

Att ge en bred utbildning i tillämpad matematisk analys, numerisk analys och programkonstruktion för en yrkesverksamhet som beräkningsingenjör.

Förkunskapskrav

De obligatoriska kurserna för F.

Antal platser

Inga begränsningar

PDC, PSCI och C2M2 - tre centra vid NADA

PDC är Parallelldatorcentrum vid KTH med flera olika parallelldatorer, bl. a. Strindberg, en IBM SP2 med 170 noder och med omfattande verksamhet inom området högprestandaberäkningar. De utgör en nationell resurs inom området och driver även superdatorer för KTH's interna behov. Forskningen vid PSCI, Parallel and Scientific Computing Institute, och C2M2, the Center for Computational Mathematics and Mechanics centreras kring matematiska och numeriska studier av strömningsfenomen, elektromagnetiska beräkningar och verktyg för parallella beräkningar. Bland beräkningsteknikerna ingår adaptiva finita element, wavelets, högupplösande metoder för stötar, multi-pol och multi-grid metoder. Instituten ger stora möjligheter till givande och industrirelevanta examensarbeten i internationell miljö vid KTH, CERFACS, EPFL, UCLA och industripartners. PSCI är till väsentlig del industristött men även PDC har en stor kontaktyta mot industrin. Forskargrupperna deltar i flera nationella och internationella forskarprogram.

Arbetsmarknad

Industriella partners till PSCI är bl.a.
 • ABB
 • Alfa Laval
 • Bofors
 • COMSOL
 • FFA
 • IBM
 • Pharmacia
 • SAAB
 • SMHI
 • Volvo Aero
Dessa företag behöver beräkningsingenjörer med de kunskaper som erhålls på denna kompetensinriktning. Möjlighet till ytterligare specialisering eller direkt fortsättning i
 • International Master Program in Scientific Computing
 • National Graduate School in Scientific Computing (Uppsala-KTH-PDC)
 • Forskarstudier

Kursdel för F

Obligatoriska baskurser
Under det tredje året läses kurserna

 • 5B1712, Optimeringslära för F, 4p, åk 3, per 3
 • 2D1250 Tillämpade numeriska metoder II, 6p, åk 3, per 3-4

5B1540 Sannolikhetsteori, 5p per 4 eller 5B1550 Tillämpad matematisk statistik, 5p per 3 läses i trean eller fyran beroende på tidsutrymme och intresse.

Starkt rekommenderade kurser
Under vt i trean och fjärde året läses ytterligare kurser inom numerisk analys, högprestandaberäkningar, matematisk analys och tillämpningsområden.

 • 2D1260 Finita elementmetoden, 4p, per 2
 • 2D1263 Tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, åk 4, 4p, per 3-4
 • 2D1290 Avancerade numeriska metoder, 4p, åk 4, per 4

Rekommenderade kurser

 • 2D1257 Visualisering, åk 4, per 3
 • 2D1258 Introduktion till högprestandaberäkningar, 5p, sommar
 • 2D1269 Matematiska modeller, analys och simulering, II, 5p, per 3-4
 • 2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik, 4p
 • 2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p, per 3-4
 • 5B1491 Analytiska och numeriska metoder i PDE, 5p
 • 5B1814 Tillämpad matematisk programmering, 4p
 • 5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p, per 3

 


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-02