KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar

Kompetensinriktningar och specialiseringar vid Nada

Läs på vår nya sida i stället http://www.kth.se/csc/utbildning.

Någon gång i årskurs två eller tre väljer studenter på de flesta program inom civilingenjörsutbildningen en kompetensinriktning eller specialisering. En sådan omfattar omkring 25 poäng kurser och ett 20-poängs examensarbete. Upplägg av kompetensinriktningarna, valprocedur etc. varierar mellan de olika programmen. Information om valprocedur fås av programmens kanslier.

På de flesta program kan studenterna också forma en individuell kompetensinriktning.

Kompetensinriktningar för programmen D, E, F, I, Med samt B, Bio, IT, K, L, M, T, V


D

Datateknik-studenter kan välja en av följande kompetensinriktningar:

Den möjlighet som tidigare funnits att läsa Interaktiva medier på Dramatiska institutet finns tyvärr inte längre.


E Elektroteknik

Studenter på E kan läsa kurser ur Nadas kompetensinriktningar, men detta sker inom ramen för valfria kurser. För examen från Elektroteknikprogrammet krävs att studenten följt en av programmets kompetensinriktningar.

 


F

Teknisk fysik-studenter kan välja en av följande kompetensinriktningar:


I Industriell ekonomi-studenter kan välja kompetensinriktningen

Med

Medieteknik-studenter läser två specialiseringar. Nada erbjuder följande:


Övriga

StudenterB, M och T kan välja kompetensinriktningen:

Studenter på de flesta program -- inklusive B, M och T kan välja kompetensinriktningarna:


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-11-22