KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Tillämpade numeriska metoder

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1220 Tillämpade numeriska metoder I
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II

Gamla kurser
2D1921 Numeriska metoder, fk F
2D1922 Numeriska metoder, fk II
2D1923 Numeriska metoder, fk M

tillbaka>>