KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Text- och bildbehandling

Kursen

2D1378 Text- och bildbehandling

bör ej få kombineras med någon av

Gamla kurser
2D1936 Textbehandling
2D1966 Bildbehandling

tillbaka>>