KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Introduktion till datalogi

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1345 Introduktion till datalogi
2D1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi
2D1351 Programmeringsstil

tillbaka>>