KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Programutvecklingsprojekt

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1362 Programutv.projekt med mjukvarukonstruktion
2D1954 Programutvecklingsprojekt

Gamla kurser
2D1994 Programmering av interaktiva miljöer

tillbaka>>