KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Programutvecklingsteknik

1 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1385 Programutvecklingsteknik
2D1363 Mjukvarukonstruktion (ges första gången läsåret 04/05)

Gamla kurser
2D1356 Objektorienterad programkonstruktion
2D1357 Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1358 Objektororienterad programkonstruktion med C++
2D1359 Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys

2D1947 Objektorienterad programkonstruktion för E
2G1102 Objektororienterad programkonstruktion

2 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++

Gamla kurser
2D1358 Objektororienterad programkonstruktion med C++

3 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++
6B2924 Programmering i C++
Det är möjligt att ingenjörsskolan har ytterligare kurser som inte bör få kombineras med 2D1387

tillbaka>>