KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Programmeringsteknik

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering
2D1310 Programmeringsteknik
2D1311 Programmeringsteknik med PBL
2D1339 Programkonstruktion
2D1343 Datalogi
2D1345 Introduktion till datalogi
2I1026 Datalogi, gk

Gamla kurser
2D1340 Introduktion till datalogi
2D1341 Introduktion till datalogi för F
2D1342 Programkonstruktion

2D1975 Numeriska metoder mk B
2D1976 Numeriska metoder ak B
2D1981 Grundl. programmeringsteknik
2D1982 Programmeringsteknik, kurs M
2D1983 Programmeringsteknik kurs T
2D1984 Programmeringsteknik kurs E
2D1985 Datalogi grundkurs E
2D1987 Programmeringsteknik kurs V
2D1988 Datateknisk grundkurs L
2D1922 Imperativa språk

tillbaka>>