KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Programmeringsparadigm

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1350 Programmeringsparadigm
2G1512 Datalogi II

Gamla kurser
2D1991 Programstrukturer

tillbaka>>