KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Neuronnät

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system

Gamla kurser
2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1435 Neuronnäts- och biomodellering

Gamla kurser
2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi

Följande kurser kan kombineras

2D1435 Neuronnäts- och biomodellering

Gamla kurser
2D1434 Matematiska modeller i neurovetenskapen

tillbaka>>