KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Människa-datorinteraktion

1 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs
2I1029 Människa-datorinteraktion

Gamla kurser
2D1365 Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs

2D1965 Människa-datorinteraktion

2 Följande kurser kan gärna kombineras:

2D1620 Människa-datorinteraktion

kan gärna kombineras med kursen
2I1130 Kognitionspsykologi

tillbaka>>